Her kan man ikke uten videre grave i bakken - men snart skjer det likevel

For å bedre sikringen av Høyjord stavkirke, skal kirken nå bli videoovervåket.