Her ligger det kanskje et skipsvrak – det har forsinket byggearbeidene

Da det store, nye boligprosjektet skulle ha nye brygger, ble det oppdaget vrakdeler og et mulig skipsvrak her.