Her må du passe litt på – men én gruppe får ferdes hvor de vil

Hvorfor går deler av farleden ut fra Tønsberg inne i naturreservatet?