Her måtte man betale p-avgift for å stå i korona-kø: – Irriterende

P-avgiften begynte å løpe med en gang du kjører inn her. Så tok p-selskapet grep.