Her skal menigheter møtes og meninger brytes

Menigheter og trossamfunn i Tønsbergområdet utfordres nå til å ta enda et steg over den berømte «terskelen».