Her skulle en ny svømmehall stått klar i 2023

Med en kommuneøkonomi i krise, er det helt i det blå hva som skjer med den nye svømmehallen.