Her stiger koronatallene igjen: – Behovet og kapasiteten går ikke opp