I Tønsberg Blad lørdag 26.oktober kunne vi lese om Christin Pettersen som opplever seg og hesten uønsket uansett hvor de ferdes.

Går vi 50 -70 år tilbake i tid ville noe liknende blitt sett på som utenkelig. I hele menneskehetens historie har hesten vært i menneskets tjeneste. Den har, på få tiår, gått fra å være en nødvendighet i arbeid og transport til å bli en hobby for et mindretall. Men like fullt er den fortsatt viktig. Hestehold sikrer at den unike kunnskapen om ridning og kjøring med hest holdes i hevd.

Hesten representerer kultur og historie. Den er et trekkplaster ved mange arrangementer. Den fremmer turisme i mange land som er flinkere enn oss til å holde hestetradisjonen vedlike. Den har reddet mange unge menneskers liv fra depresjon og fortvilelse i en hverdag som kan føles tung i blant. Den representerer mosjon, friluftsliv og sportsprestasjoner. Den hjelper funksjonshemmede med fremme av livskvalitet og fysisk mestring. Listen kunne vært lenger.

Men poenget er: For at alt dette skal kunne skje må noen drive med hest. For at ikke årtuseners tradisjon skal gå i glemmeboken må noen opprettholde kunnskapen. Det kan ikke bare skje på en ridebane. Det må skje ute i naturen, langs veier og stier. Der burde hesten hatt sin rettmessige plass, i dag som i tidligere tider. Selv drev jeg med hest i mange år. Heldigvis i en tid da skilting med «Ridning forbudt» var langt mindre utbredt. Nå slår det meg at noe har sviktet.

Hvis vi betrakter hestehold, ridning og kjøring med hest som det det er blitt,- nemlig en sportsgren. Hvorfor tilrettelegges det ikke mer? Jeg mener: Kommuner, velforeninger, og interesseorganisasjoner legger jo til rette for anlegg med kostnader i millionklassen, når det kommer til fotball, håndball og skisport for å nevne noe. Hvorfor gjøres det så lite for ridesporten?

Vi har skiløyper og skøytearenaer ( de sistnevnte er omtrent ikke i bruk), men for ridesporten har vi ikke en eneste offentlig ridesti, ikke en eneste offentlig ridebane. Travsport er det eneste unntaket, men travsport er for de få. Det er langt flere som driver hestehold og ridning på et mer allment nivå. Vi har sykkelstier til millioner. Men ingen har tenkt tanken om at det kunne være en ikke asfaltert ride og kjøresti for hest ved siden av.

Nylig var jeg på Hydra. Hydra er en av de mest populære turistmål i Egeerhavet. Grunnen? Jo, de driver fortsatt kun med hest, esler og muldyr. Dette trekker tusenvis av turister dit hvert år. Fraværet av motorisert ferdsel gir en fred og ro i sjelen som det moderne menneske trenger. Og hvor mange har ikke vært i Luxor i Egypt hvor hestedrosjer og biltrafikk går side om side og der nettopp dette representerer noe av det unike. Hvorfor kunne vi ikke hatt det slik i Tønsberg?

Vi nærmer oss jul, og med det en mengde gårdsbesøk, julemarkeder og annet hvor kjøring med hest står på programmet og barnefamiliene strømmer til. Noen må trene hest for at dette skal være mulig.

Til slutt et sukk til dere som er redd hestemøkk og stivkrampe. I en gjennomvaksinert befolkning er dette ikke noe problem. Dessuten; på Hydra hadde alle hester en pose dinglene på siden. Inneholdet? Kost og feiebrett og hestemøkk. I gatene fantes det ingen etterladenskaper. Møkka be fraktet hjem som verdifull gjødsel til roser, busker og trær.

Nei, hestefolk, foren eder! Ri i demonstrasjonstog til hestesportens fremme. Snakk utrettelig til politikere om mulighet for ridestier og treningsområder. Politikernes unnfallenhet ved å henvise til at de må samarbeide med grunneierne er jo bare utenomsnakk. De får til kyststier og sykkelveier og milevis med lysløyper der det også er grunneiere. Nå er det på tide at hestesporten får sitt!!