Ønsket seg garasjeanlegg på denne prakteiendommen - historisk verdi stoppet det

Ved den staselige bygningen i Ørsnesalleen 17 på Teie står et nytt garasjenanlegg høyt på ønskelisten til forretningsmann og eier Andreas Holmen. Tegninger ble sendt inn i våres, og vernemyndighetene i fylket fikk snart disse oversendt fra kommunen. Konklusjonen deres var at Færder kommune burde si nei til planene. Og kommunens administrasjon var da også skeptisk.