Gå til sidens hovedinnhold

Har funnet stor steinalderboplass i Larvik

Artikkelen er over 3 år gammel

For mellom 1.800 og 4.000 år siden har steinaldermennesker sittet i strandkanten og knakket flint ved Tenvik i Larvik. Nå har arkeologene funnet spor etter dem på mellom 26 og 28 meters høyde over havet.

(Østlands-Posten)

– Det er omfattende funn som er gjort, og over et stort område, forteller arkeolog ved Vestfold fylkeskommune, Julie Øhre Askjem til Østlands-Posten.

– Og ennå er ikke alt det spennende som ligger i området avdekket, legger hun til.

I forbindelse med reguleringsplan

Det er i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for et område på cirka 160 dekar ved Tenvik som arkeologer er engasjert for å gjøre undersøkelser.

Les også: Vil åpne for nytt boligområde ved Tenvik

Det er Scilla Treschow Hokholt som er grunneier av det store området som omfatter tre delområder; jordet mellom Gamle Stavernsvei og Stavernsveien, som i dag brukes til blant annet festivalcamp under Stavernfestivalen, skogområdet på øst for Gamle Stavernsveien, og arealene som strekkes seg ned mot Larviksfjorden, og hvor fjordstien går i dag, men som ligger utenfor 100-meters beltet mot sjøen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Arkeologer fra Vestfold fylkeskommune har nå gjennomført undersøkelser mellom gamle Stavernsveien og sjøen, og Julie Øhre Askjem forteller at det er gjort flere spennende funn, først og fremst nord på området, mot Tenvik.

– Vi har blant annet funnet en steinalderboplass som er på omtrent 900 kvadratmeter og ligger på en hylle i landskapet på mellom 26 og 28 meter over dagens havnivå, forteller hun.

– I yngre steinalder lå dette området nede ved stranda, og vi har funnet klare spor som forteller at det har vært en stor boplass her, sier hun.

Funnene hun sikter til er bearbeidede flintbiter, og flere funnkonsentrasjoner er svært store. Ifølge Kulturarv i Vestfold på Facebook fant Julie Askjem hele 124 flintbiter i ett prøvestikk, noe som regnes som svært mye.

– At det var så stor konsentrasjon av bearbeidet flint tilsier at noen har sittet på stedet og bearbeidet flinten til redskaper. Kvaliteten på det som er gjort indikerer at noen kan ha sittet og øvet seg på håndverket, sier hun.

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Flere funn

Julie Øhre Askjem forteller at det også er funnet en kullmile i samme område som steinalderboplassen. I tillegg er det funnet en kullmile nede i sørenden av planområdet, litt nord for Rødbergodden.

– Disse kullmilene er trolig fra perioden 1600 til 1850. Ved siden av kullmila i sør er det også funnet det som trolig er en gravhaug, forteller Askjem.

Rett utenfor planområdet ble det for øvrig i 2003 også funnet fem eller seks gravrøyser, som ligger på bergskjærene utover mot Rødbergodden. Disse er nå innmålt av arkeologene.

Les også: Nye gravrøyser på Rødberg

(artikkelen fortsetter under bildet)

Skal undersøke mer

For arkeologene er funnene i området svært spennende, og Julie Øhre Askjem sier at det skal gjennomføres undersøkelser innenfor dyrket mark i planområdet senere, men at undersøkelsene i utmark/skog er ferdige.

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

– Vi ser ikke bort fra at man kunne finne mer i de områdene som er undersøkt, men da må vi bruke gravemaskin og fjerne matjordlaget. Det er slik vi kan finne stolpehull, det vil si spor etter bygninger. Vi har ikke funnet andre gjenstander enn flint under disse undersøkelsene, sier hun.

– Vi kommer imidlertid snart tilbake, og da skal vi bruke gravemaskin ute på jordet mellom gamle og nye Stavernsveien, men det må gjøres etter at festivalcampen er borte. Vi har kjørt georadar på jordet, og det er funnet flere indikasjoner på at det er spennende funn å gjøre også ute på dette jordet, sier hun til slutt.

Bildeserie

Se flere bilder fra utgravingene og området

 

Kommentarer til denne saken