«Hold dere til budsjettet» er budskapet mellom linjene når Kunnskapsdepartementet svarer på spørsmålet om ekstra penger for å redde de truede gjenstandene fra Oseberg-funnet.

I går ble det kjent at nasjonalskattene er i mye dårligere forfatning enn før antatt. Både sledene og deler av Oseberg-vogna kan gå i oppløsning når som helst – det er bare overflatebehandlingen som holder dem sammen.

– De kan pulveriseres mens vi snakker nå, sa direktør for Kulturhistorisk museum, Rane Willerslev til Tønsbergs Blad.

Søkt om 37,6 millioner

For å sette inn tiltak for å forsøke å rekonservere/dokumentere gjenstandene, søkte Universitetet i Oslo (UiO) i mars om en hastebevilgning hos Kunnskapsdepartementet (KD).

LES OGSÅ: Osebergfunnet smuldrer opp

I søknaden til prosjektet, som kalles «Saving Oseberg», begrunner UiO hvorfor det er nødvendig å sette inn raske tiltak for å sikre «verdens største samling av tregjenstander fra vikingtiden».

De søker om 37,6 millioner kroner for årene 2012–2014. UiO vil selv dekke 8,6 millioner kroner over eget budsjett.

Kunnskapsdepartementet har imidlertid ikke tenkt å tilføre ekstra kroner for å bidra i redningsaksjonen av Oseberg-gjenstandene.

Tommelen ned

Statssekretær for forskning og høyere utdanning, Kyrre Lekve, sier at det er Universitetet i Oslo som har ansvar for Kulturhistorisk museum, vikingskipene og vikingsamlingene. Det er derfor UiO selv som er ansvarlig for å sette inn eventuelle strakstiltak.

Han understreker at alle norske universiteter og museene som er tilknyttet disse er rammefinansierte, og skal bevare/formidle samlingene innenfor disse rammene.

– Ut over denne rammetildelingen er det, i hovedsak for å sikre og bevare samlingene ved universitetsmuseene, i perioden 2002–2011 bevilget 170 mill. kroner, hvorav UiO fikk 83 mill kroner, opplyser Lekve.

I budsjettkø

– KD har forståelse for at det kan oppstå særskilte og kritiske situasjoner, og alle henvendelser fra institusjonene blir håndtert i lys av dette, men uansett må en eventuell bevilgning håndteres i tilknytning til de ordinære budsjettprosessene, sier statssekretæren.

LES OGSÅ: 100.000 anonyme kroner sikret Oseberg-kiste

Dermed må museumsdirektør Willerslev og fagfolkene som har ansvar for de nasjonale vikingskattene–slik det ser ut nå–belage seg på å stå i den ordinære budsjettkøen i vente på penger for å løse problemene.