Grøntprodusenter og den viktige næringsmiddelindustrien, er usikre på hele sesongen. Flere har ikke fått startet sesongen slik de hadde planlagt på grunn av mangel på arbeidskraft.

LES OGSÅ: Advarer etter at mann prøvde å lure seg inn i hus: – Sa han skulle ta vannprøve i forbindelse med korona-situasjonen

Mange grøntproduksjoner er arbeidsintensive produksjoner med korte tidsrom for såing/planting og høsting. Følgelig er det er et betydelig behov for sesongarbeidere. Reiserestriksjoner tilknyttet koronakrisen gir usikkerhet om tilgang til utenlandsk arbeidskraft som denne bransjen er avhengig av. Regjeringa har lettet på noe, men det er ikke nok.

LES OGSÅ: Amir (35) åpnet ny butikk midt i koronakrisen: – Hadde ikke råd til å vente

Vestfold Senterparti mener det er viktig å få på plass et sikkerhetsnett for produsentene med tanke på den uavklarte situasjonen på arbeidskraft raskt. Det må på plass gjennomførbare tiltak for å få permitterte arbeidere til å ta arbeid i jordbruket under permitteringstiden. Dette er et akutt krisetiltak og må ikke blandes sammen med langsiktige tiltak for å få opp det generelle lønnsnivået i næringa.

LES OGSÅ: Et smart lite grep, sørget for at påskegodt-salget eksploderte i denne Meny-butikken: – Det er flott at folk kan kose seg litt i påska

Grøntnæringa er bekymra for økt usikkerhet i markedet som følge av korona og det må derfor etableres risikoreduserende tiltak for å sikre produksjonen framover.

LES OGSÅ: Fylkeskommunen er med på dugnaden

Det snakkes om at beredskap og egen matproduksjon er viktig. Da må forbrukere fortsatt ha tilgang til norske grøntprodukter, og grøntprodusentene som gjerne vil produsere må få mulighet til det!