Vær bevisst at dette kan straffeforfølges via § 266 a. Alvorlig personforfølgelse og § 268. Uberettiget adgang eller opphold. Jeg ønsker å informere og oppmuntre arbeidsgiver til å håndtere noen av de nye sikkerhetsutfordringene som har kommet med det at ansatte fjernarbeider. De må forstå at det er behov for å evaluere perimeter sikkerhetspolicyer.

De kriminelle har endret taktikk, de vet at fjernarbeid har kommet for å bli. Flere jobber fra hjemmet, i bilen, fra båten eller på hytten. De ansatte ønsker nå å bli moderne ansatte. Selskapseide enheter er en sikret bærbar PC eller en MacBook, men i dag får flere lov å bruke sin smarttelefon og nettbrett for å få tilgang til digitale møter, chatte, samhandle i filer og besvare epost. I de fleste tilfeller er ikke jobbenheter eller privateide enheter beskyttet for avlytting, og derfor har de kriminelle nå endret strategi; fra å prøve å få inn avlyttingsutstyr på kontorene og i firmabilene til å avlytte ansatte i deres private områder.

Kriminelle er villige til å gjøre det meste for å få tilgang til ønsket informasjon. Å plante en spionenhet er enkelt når det ikke finnes perimetersikring som beskytter en som jobber hjemme. Fagorganisasjoner har allerede begynt å snakke om hvem som har skylden ved et datatap når det er gjennomført utenfor selskaps perimeter.

LES OGSÅ: Korona er et stadig mindre problem for sykehusene. Influensaen, derimot …

Slapper av hjemme

Pandemien viser at hjemmekontoret er en usikret inngangsport for kriminelle. Mange ser ikke på seg selv som en viktig del i noens kriminelle plan. I hjemmet føler man seg trygg, der slapper man av. Mens på kontoret påser man at sensitiv informasjon diskuteres i lukkede rom og ikke i et hybrid møte ute på hytteterrassen.

Under pandemien har flere opplevet at de trivielle tingene som skjer rundt de i deres nærområder var iscenesatt av kriminelle. De prøver å finne nye måter å utnytte, avlytte og iverksette ulovligheter basert på den tilliten som kommer med at målet ikke er på en jobblokasjon. Kriminelle bruker informasjonen de får ved avlytting til å planlegge sine handlinger, og de manipulerer ofte informasjon for egen vinning. Ingen sikkerhet på dine enheter hindrer andre fra å plante mikrofoner i områdene der deres mål oppholder seg.

LES OGSÅ: Historien om en organisasjon som reiste seg i protest

En ansatt har ikke teknologi som varsler om skjulte lyd- og videoenheter. Derfor må arbeidsgiver finne bedre måter å beskytte deres bedriftsinformasjon. Moderne trådløse mikrofoner er utviklet for å plukke opp en menneskestemme først. Slike avanserte mikro-mikrofoner trenger ikke å være innvendig i bilen eller i huset. De kan skjules utenfor vinduet, i listverket ved en terrassedør, i hjulbuen eller i utemøbler. Kriminelle bruker ofte en helt vanlig, nøytral bil (håndverkerbil) for å planlegge og kartlegge, slik at målet ikke blir oppmerksom selv om de ser bilen ofte i nabolaget.

Husk også at de har god tid til å skjule, avlytte, spore og overvåke sine mål, de er fulltidskriminelle! Informasjonen de kriminelle innhenter blir både privat og jobbrelatert, og ofte manipuleres informasjonen for å brukes til å få andre «uvitende deltakere» til å utføre kriminelle handlinger, som avlytting og forfølgelse via en mindre agenda. De er uvitende om det store kriminelle bildet. De som utfører disse «små handlingene» forstår ikke at de er en del av en større kriminell plan. Ofte spres rykter for at disse «små kriminelle» føler at de gjør noe viktig.

LES OGSÅ: Få pickupen ut av revers, Sp – vi vil bo og jobbe i Vestfold!

Avanserte spionenheter

En stadig voksende del av staben vil fjernarbeide i fremtiden, og de kriminelle vet hvordan best å utnytte avanserte spionenheter. Få selskap har en sikkerhetspolicy og reaktiv prosess som beskytter en ansatt for slikt. Hvordan skal arbeidsgiver evaluere og forhindre at sensitiv informasjon kommer på avveie når kriminelle avlytter fjernarbeidere? Hva skal en ansatt gjøre hvis man finner GPS-enheter, minikameraer og mikrofoner i sine private omgivelser? Kan kriminelle gjøre som de vil nå fordi hjemmet er definert som et privat område, og da må den som er utsatt politianmelde? Er det arbeidsgivers ansvar å følge opp fremover fordi mange vil jobbe fra hjemmet?

Husk at i Norge er det lov å ta opp samtaler i hemmelighet dersom personen som startet opptaket aktivt deltar i samtalen og ikke deler opptaket. Ja, det er sant! Men personen med opptaket kan ikke dele det, manipulere eller publisere deler, eller hele lydopptaket. Dette er alvorlige brudd på loven.

LES OGSÅ: » Hjemmekontor» på godt og vondt

En arbeidsgiver trenger å revurdere sin nåværende sikkerhetsperimeter, og ikke bare ha søkelys på cyber-sikkerheten. De må få med fagorganisasjonene og informere de ansatte om denne nye avlytting og etablere nye regler som støtter de som fjernarbeider. Disse ansatte må læres opp i hvordan best beskytte informasjon, samt hva en hybrid ansatt skal gjøre hvis kriminelle forsøker å avlytte og overvåke de utenfor sin arbeidsgivers lokasjoner. I dag vet arbeidsgiver at en stadig voksende del vil fjernarbeide, men de må huske på at de kriminelle vet også det..