Gå til sidens hovedinnhold

Hjemseng Brygge åpnes for alle

Artikkelen er over 1 år gammel

Det begynte med en tanke om å tilby boliger nær vannet. Nær bryggeplasser. Nær lokalsenteret. Å bygge opp et sjønært og godt bomiljø som folk kunne være stolte av. Stedsutvikling. Ikke bare til én heldig familie, men til nesten 6-900 beboere i 275 boliger.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ønsket til veldig mange som bor på Nøtterøy eller ønsker å flytte til Nøtterøy, er nærheten til sjø, brygge og båtliv. Vi trodde at den største utfordringen var å planlegge prosjektet slik at allmenheten skulle få tilgang til strandsonen, uten å føle at området ble privatisert. Det skulle vise seg å gå fint. Fylkesmannen og administrasjonen i kommunen ga til og med sin velsignelse til måten det var løst på.

Utfordringen ble å formidle dette til alle som bare så et stort byggeprosjekt. Vi ønsket å skape store, grønne friarealer, lange kyststier, lekeplasser og bryggedekk for alle. Men fokuset hos noen motstandere var at man bygde ned strandsonen. En annen avisartikkel fikk overskriften «En drittpakke». Alle utredningene som de uavhengige fagmiljøene hadde gjort, og alle vurderingene myndigheten hadde gjort ble oversett og betvilt. Det ble stilt spørsmål ved mange forhold som er analysert og besvart av uavhengige instanser. Og tvilerne fikk store avisoppslag basert på følelser og egentlig uten kjennskap til hva planen gikk ut på. Det er veldig få som har tatt kontakt og spurt om fakta.

Tilgang til strandonen

Her er mulighetene for at allmenhetene skal få evigvarende tilgang til strandsonen og 6-800 mennesker få lov til å bo nær sjøen. At Færder kommune får 850 årsverk på byggeplassene de neste 15 årene. At kommunen kan få en mer rasjonell og effektiv hjemmetjeneste, hvor man treffer mange på samme sted når beboerne blir gamle.

Reguleringsplanen som nå ligger til behandling følger opp alle offentlige krav og regler, og har til nå resultert i fire positive kommunale vedtak. Det har vært dialog. Det har tatt tid. Nesten syv år. Det har vært åpenhet. Planarbeidet har medført stor ressursbruk hos alle. Gebyrer, undersøkelser, boringer, registreringer. Rapporter, illustrasjoner og tegninger mm. Det er gitt og tatt og planen er hele tiden tilpasset innspillene som har kommet.

Det er essensielt at vi som innbyggere og utbyggere må ha tillit til kommunale planprosesser og at kommuneplanen som er vedtatt faktisk gjelder. Nå håper jeg politikere viser handlekraft ved å gripe de muligheter som ligger foran dem til å være med på å skape arbeidsplasser og tiltrekke flere innbyggere. Det kommer vi til å trenge framover. Mer enn noen gang. Vi håper å få mulighet til å bidra og investere lokalt i den kommunen vi bor i.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.