Høie holdt tirsdag en redegjørelse om koronautbruddet for Stortinget. Der framholdt han at Folkehelseinstituttet (FHI) så langt har bedt helsetjenesten forberede seg på et middels pandemiscenario.

– I dette scenarioet skisseres at man bør planlegge for at 22.000 blir innlagt på sykehus, og cirka 5.500 vil ha behov for intensivbehandling. Samme scenario sier at på toppen vil 1.700 være innlagt, 600 av disse på intensivavdeling, sa Høie i redegjørelsen.

Han understreker imidlertid at dette ikke er en prognose, og at situasjonen fortsatt er uavklart.

– Men det er et scenario det anses som hensiktsmessig å planlegge for, sa Høie.

Maks 1.400 intensivplasser

Ifølge Helsedirektoratet er mellom 400 og 450 intensivplasser i daglig bruk ved norske sykehus. 200 ekstra plasser kan fremskaffes i en beredskapssituasjon, mens 1.200-1.400 er det maksimale antallet tilgjengelige intensivplasser i kritisk situasjon der alle tilgjengelige respiratorer tas i bruk.

– Det vil være en krevende situasjon for helse- og omsorgstjenesten, men ved å mobilisere og disponere tilgjengelige ressurser ser det ut til at tjenestene skal klare å håndtere de scenarioene Folkehelseinstituttet så langt har beskrevet, sa helseministeren.

192 personer hadde mandag testet positivt på koronavirus i Norge, ifølge FHI. Tirsdag var seks pasienter innlagt på sykehus.

Utløst beredskap

For å sikre at helsemyndighetene har tilstrekkelige virkemidler til å håndtere situasjonen, utløste regjeringen fredag fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven. Disse bestemmelsene gir hjemmel til blant annet å rekvirere, beordre personell og disponere ressursene i helse- og omsorgstjenesten.