Gå til sidens hovedinnhold

Holdningskampanjer ikke nok mot rasisme

Rasisme finnes overalt, på skolen, på fotballbanen og på arbeidsplassen. Dagens samfunn er gjennomsyret av den og det påvirker konstant våre fordommer og holdninger. Rasismen uttrykkes på ulike måter med ulik alvorlighetsgrad i ulike situasjoner, men rasisme er fortsatt rasisme. Det gjelder alt fra systematisk rasisme til “uskyldige” hverdagslige kommentarer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En rapport fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sier at 28% av førstegenerasjonsinnvandrere og 22% av etterkommere som har søkt jobb det siste året ble forbigått på bakgrunn av deres etnisitet i en ansettelsesprosess til tross for at likestillings- og diskrimineringsloven forbyr det. Dette er dramatiske tall for et land som liker å anse seg selv som mer eller mindre rasismefritt. Disse tallene er noen få av mange som belyser de systematiske utfordringene minoritetspersoner opplever i Norge i dag.

Å ha en arbeidsplass å gå til er grunnleggende for god integrering, tillit til samfunnet, og økonomisk uavhengighet. Samtidig er det minst like viktig at arbeidsplassen er et trygt sted å være. Dessverre opplever stadig arbeidstakere med minoritetsbakgrunn å bli utsatt for hverdagsrasisme i form av “uskyldige” kommentarer og spørsmål både på arbeidsplassen og på fritiden.

LES OGSÅ: Du må ikke tåle..

Bare i 2020 har politiet sett en økning på 17% i antall anmeldelser av hatytringer, hvor den største andelen er på grunn av mottakerens etnisitet. Det er vanskelig å vite om dette kommer av at det er blitt flere hatytringer, eller om det er blitt lettere å anmelde. Uansett understreker dette at rasisme fremdeles er et stort samfunnsproblem i dag, og det er trolig store mørketall! Det er langt fra tilfeldig.

De siste årene har høyreekstreme organisasjoner gang på gang tøyd grensene for hva som er akseptert i det offentlige ordskiftet. Dessverre har vi i tillegg en regjering som bidrar til dette ved å gi islamofobiske tankesmier statsstøtte. Det er et demokratisk problem at noen få ekstreme stemmer får bruke våre skattepenger til å masseprodusere hatytringer på bekostning av allerede utsatte grupper. Det må ta slutt!

LES OGSÅ: Josefine og Nora er lei: – De tenker ikke over hvor mye det kan såre

Må anerkjenne problemet

Første steg i den antirasistiske kampen er å anerkjenne rasisme som et samfunnsproblem med både individuelle og samfunnsstrukturelle konsekvenser. Black lives matter-demonstrasjonene i sommer vekket de store mediehusenes interesse for debatten rundt rasisme i Norge, men engasjementet var kortvarig og lite skjedde. Vi er nødt til å komme oss videre!

LES OGSÅ: Fikk truende brev i postkassa: – Hvem gjør slikt mot et barn?

Arbeidsgivere har et ansvar for å anerkjenne rasistiske strukturer på egen arbeidsplass og komme med tiltak som motarbeider dem. Det holder ikke bare med holdningskampanjer, vi trenger konkrete og effektive tiltak. Vi trenger handlingsplaner. Vi trenger tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Vi trenger en aktiv antirasistisk samfunnsomveltning!

Kommentarer til denne saken