– Vi har gått gjennom våre arkiver, og det er ikke registrert noen søknad eller tillatelser til noen inngrep i området.

Det sier plan- og bygningssjef i Holmestrand kommune, Svend Bergan Grane, til tb.no.

Heller ikke landbrukskontoret har mottatt noen søknad om å utføre arbeider ved brua. Det bekrefter Rune Nordeide ved landbrukskontoret for Holmestrand, Hof og Re.

Fordi det går sjøørret i bekken under brua kreves det en ekstra omfattende søkeprosess før det eventuelt gis tillatelser til å gjøre arbeider i området, blant annet med søknad også til fylkesmannen.

– Flyttet overskuddsmasse

Styreleder Bjørn Mønster i Solum Golf opplyser at det er grunneieren, Bjørn Hunstad, som har satt i gang arbeidet ved Skjeggestadbrua, eller ved hull 13, som er hans perspektiv i saken.

– Jeg har forstått det slik at det skulle fylles opp med overskuddsmasse fra Solum pukkverk, sier Mønster.

Ifølge Rune Nordeide ved landbrukskontoret ville også masseoppfylling krevd en omfattende søkeprosess.

– I slike tilfeller krever gjerne myndighetene at det blir utarbeidet en reguleringsplan, alt etter omfanget av tiltaket.

Kvikkleire

Både umiddelbart nord og sør for rasområdet er det kartlagt områder med kvikkleire.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for kartlegging av skredfare. De er kontaktet av Statens vegvesen etter kollapsen ved Skjeggestadbrua.

– Vi er blitt bedt om å bistå med vår fagkompetanse og skal gjennomføre grunnundersøkelser i dagene som kommer, sier sjefingeniør Eirik Traae i NVE.

– Er dette arbeidet farlig?

– Nei, ikke hvis det gjøres riktig. Vi må unngå å gjøre det på en risikofylt måte.

– Hva skal til for å få lov til å gjøre inngrep og masseutfylling i områder med skredfare?

– Man må være veldig forsiktig. Generelt kan jeg si at man må få fagfolk med geoteknisk kompetanse til å gjøre de nødvendige undersøkelser og vurdering, og dokumentere at tiltakene ikke medfører fare, sier Traae.

– Få stengt E18!

Daglig leder Christoffer Bruserud i entreprenørfirmaet Oscar og Tormod Wike var antakelig den første som fikk vite om brokollapsen. Han forteller til tb.no at han presis klokken 14.33 fikk han følgende fortvilte melding fra maskinføreren som kjørte bulldoseren som var i sving under broen:

– Det er grunnbrudd. Få stengt E18!

Maskinføreren er, ifølge Bruserud, utleid fra firmaet.

– Selve bulldoseren er utleid fra firmaet Machine Partner, opplyser Bruserud.

Det er han selv som eier dette firmaet, sammen med sin ektefelle.

– Og det var grunneier Bjørn Hunstad som leide maskinen, forteller Bruserud.

– Betyr det at det er grunneieren som er utførende og ansvarlig for arbeidene ved brua?

- Ja. Hunstad har hele tiltaket.

Christoffer Bruserud understreker at bedriften han leder først og fremst konsentrerer seg om å ivareta helsen til maskineføreren, som er fysisk uskadet etter hendelsen.