– Spektakulært, utbryter Andreas Strange som hadde tatt med familien på søndagstur fra Horten til Holmestrand. Ingen vanlig tur med termos og frisk luft i skogen.

Men derimot en tur utenom det vanlige, inn i fjellet, der NSB i framtiden skal friste med superraske tog på Vestfoldbanen.

I samarbeid med entreprenørene inviterte Jernbaneverket til åpen dag både ved Snekkestad og Sjøskogen. Der stilte de med hjelmer, vester og skyttelbusser for å vise publikum hva som foregår dypt inne i Holmestrand-fjellet.

Prislappen er fem milliarder

Totalt 12,3 kilometer med tunnel for dobbeltsporet jernbane bygges på strekningen Holm-Nykirke. Prislappen er 5,3 milliarder kroner – én milliard per innsparte minutt.

Dobbeltsporet skal ikke bare sørge for at togene kan kjøre fortere – helt opp i 250 km/t – men også for at togene kan gå oftere.

Dobbeltspor vil medføre at det kan kjøres fem ganger så mange tog som på enkeltspor.

Tidligere samferdselspolitiker Ragnar Bjerknes fra Re var blant dem som ble med inn i fjellet og lot seg imponere.

– Dette kommer til å bli kjempebra, både for de togreisende og for Holmestrand, som får frigjort store arealer ned mot sjøen, sa Bjerknes.

Anleggsarbeiderne har fortsatt åtte kilometer sprengningsarbeid foran seg før de ser tvers gjennom fjellet, men i går kunne publikum se tunnelen fra både nord- og sørsiden.

Folkevandring

– Vi har hatt 100 mennesker her bare den første timen. Det var kø fra klokka 12. Responsen er overveldende, sier prosjektsekretær Bente Skjellaug.

Hun ordnet rekkene av mennesker ved Snekkestad, under Hellandbruene, og hadde fått rapporter om minst like stor tilstrømning til arrangementet ved Sjøskogen.

En del av parsellen som publikum må vente i spenning på å se, er selve Holmestrand stasjon, som også er påbegynt. Den skal ligge i fjellet, romme fire spor og også tilrettelegges for at passerende tog kan holde 250 km/t.