Retten til tilstrekkelig hjelp for å kunne bli boende i egen bolig står svært sterkt i Norge. Det er ikke lov å skule til økonomiske hensyn for å tvinge noen til å flytte. Sigurd Tennøe Andersen har rett til forsvarlig helsetilbud i egen bolig. Framfor alt er han et voksent menneske som skal tas på alvor. Han skal ha rett til å medvirke i å finne den beste løsningen – det er jo hans liv. Det er ikke medvirkning når kommunen møter med to advokater og budskapet er: Du må flytte, hvis ikke så reduserer vi tilbudet der du bor slik, at det blir så dårlig at du nok velger å flytte likevel.

Tønsberg SV diskuterte Sigurds sak på styremøte søndag kveld, og vi ble enige om å gi en tydelig beskjed til Tønsberg kommune om å finne en løsning for Sigurd som han også kan føle seg trygg og fornøyd med, og som gir han mulighet til et meningsfylt liv.

Tønsbergs Blad har i flere artikler de siste dagene skrevet om Sigurd Tennøe Andersen som mener at han blir straffet av kommunene, fordi han ikke har villet akseptere et tilbud om å flytte fra boligen han bor i til en annen bolig med service i kommunal regi. Sigurd er sterkt funksjonshemmet og trenger mye hjelp for å kunne fungere godt, og for å kunne være trygg og sikker helsemessig.