Lover og retningslinjer tolkes og følges opp ulikt, du kan risikere å vente opp mot et år for å komme til spesialist for å teste hørselen, kunnskapen om hørselsutfordringer er lav, det er få lærings- og mestringstilbud, og informasjon og veiledningsmateriale er lite tilgjengelig

Utfordringer med hørselen og hvordan det påvirker deg og omgivelsene rundt varierer fra person til person. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen.

En rapport fra Oslo Economics viser at hørselstap koster det norske samfunnet to milliarder kroner årlig i produksjonstap. Legger vi verdien av tapt livskvalitet på toppen, er vi oppe i 38 milliarder kroner per år. Dette er svimlende beløp, mens man med relativt enkle tiltak kunne ha utrettet mye. Vi har ikke engang begynt å snakke om de menneskelige kostnadene. Ofte kan en hørselshemming føre til sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. Ubehandlet hørselstap kobles til en rekke risikofaktorer som depresjon, ulykker, ensomhet og utvikling av demens.

Dagens regjeringspartier Ap og Sp, sammen med SV, MDG og Rødt, fremmet i februar 2021 for Stortinget forslag om å utarbeide en nasjonal hørselsplan. Forslaget falt, men daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) uttrykte at han i stor grad var enig i begrunnelsen for en nasjonal hørselsplan og ønsket om å styrke forebygging og behandling av sansetap.

HLF Vestfold og Telemark ber regjeringen følge opp lovnader gitt i Stortinget og utarbeide en hørselsplan som tydeliggjør ansvar og gir et godt tjenestetilbud til personer med hørselsutfordring.