Det er manko på sykepleiere i Horten kommune. Det bekrefter helsesjef Emil Hansen.

– Vi sliter veldig med å få sykepleiere, det er kjempevanskelig og nesten ikke å oppdrive. Våre naboland, Sverige og Danmark, er også nesten støvsugd for fagarbeidere, sier Hansen til Gjengangeren.

Stor manko

Da Indre havn sykehjem søkte etter to sykepleiere til fast stilling, var det ingen kvalifiserte som søkte. Det bekymrer Hansen.

– Vi løser det med at sykepleiere jobber doble vakter og overtid, og helsefagarbeidere går i stillinger som sykepleiere skulle hatt, sier Hansen.

Eksemplet med den «korte» søkerlista ved Indre havn, er ett av mange.

– Den største utfordringen er knyttet til sykefravær og ferie. Det er fortløpende manko på sykepleiere, særlig på sykehjem og i hjemmesykepleien. De kan velge og vrake overalt, forteller Hansen.

Utdanner de ufaglærte

Horten kommune har ikke anledning til å bruke lønn som trekkplaster for å lokke sykepleiere til kommunen. Derfor må de forsøke å lokke sykepleierne på andre måter.

– Vi har en visjon om at Horten skal være en attraktiv kommune. Vi kan ikke bare skru lønna opp. Men vi ser at vi må gjøre noe, vi må gjøre oss lekker på andre områder som boliger og barnehager, sier Hansen.

Ett av tiltakene kommunen nå skal gjøre er å utdanne alle kommunens ufaglærte assistenter til helsefagarbeidere.

– Det er folk som ikke har noen utdanning – null kompetansenivå. Det kan være snakk om folk som kun har jobbet i kiosken tidligere, sier Hansen.

Pålegg

Innenfor området helse er 15,5 prosent av alle årsverkene assistenter.

– Vi velger å angripe problemet med manko på fagkompetanse nedenfra.

– De skal utdannes internt, og bringes opp på et nivå som helsefagarbeider. Vi kan ikke pålegge noen å ta eksamen, men vi kan pålegge dem å ha riktig kunnskapsnivå, sier Hansen.

I november startet de første assistentene på et toårig løp ved siden av jobben.

– Vi må bare gjøre ferdig de siste modulene.

– Lønna må opp

Gjengangeren har snakket med konstituert hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet i Horten kommune, Borghild Gjekstad.

Hun forteller at sykepleiermangel fører til merarebeid, men doble vakter blir det bare unntaksvis for sykepleierne som jobber i kommunen. Og hun legger til at hensynet til pasienten selvsagt må komme i første rekke.

Men hva skal til for å rekruttere flere sykepleiere til Horten, så man slipper utlysninger uten kvalifiserte søkere?

Hovedtillitsvalgt Gjekstad mener lønn, fagmiljø og ansvar er årsaker til at nyutdannede sykepleiere gjerne søker seg til spesialisthelsetjenesten i stedet for kommunene.

– Lønna må opp, og kommunen må være på tilbudssida, sier Borghild Gjekstad.

Hun peker på at unge sykepleiere gjerne vil jobbe i brede fagmiljøer, der de ikke får svært mye ansvar alene, og der lønnsforholdene er best.

– Problemer med å rekruttere sykepleiere er jo ikke noe som Horten kommune er alene om. Dette er en utfordring for alle kommuner, understreker Gjekstad.