Summen av alle frie inntekter ligger i Horten 12 prosent under landsgjennomsnittet, skriver Kommunal Rapport.

Det innebærer at for hver krone gjennomsnittskommunen har å yte tjenester for, har Horten bare 88 øre.

Del på Facebook

– Oppfyller kravene om forsvarlige tjenester

Det betyr at hver ansatt i Horten kommune må pleie, undervise, saksbehandle og asfaltere 12 prosent raskere enn andre kommuneansatte, dersom Horten skal yte innbyggerne de samme tjenestene som ellers i Norge.

– Vi oppfyller kravene om forsvarlige tjenester. Men vi kan ikke ha ambisjoner om å levere mer enn det, sier rådmann Ragnar Sundklakk til Kommunal Rapport.

– Vi har akkurat nok bemanning til å ivareta de grunnleggende behovene. Men vi ønsker å gi bedre tjenester, med tanke på verdighetsgarantien og pasientsikkerhet, sier Carol Semb, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved Indre havn sykehjem.

– Gjelda i Horten er ikke spesielt høy, men den steg kraftig i fjor. Dermed blir det økonomiske handlingsrommet enda mindre, sier ordfører Nils Henning Hontvedt, som i sine snart 12 år med ordførerkjede har åpnet fire nye sykehjem og fire nye barnehager og renovert tre ungdomsskoler. I tillegg har innviet en ny kino og et kjøkken og vaskeri.

– Vi har bevisst valgt å investere for framtida, sier han.

Flere blant de fattigste

På de neste plassene på fattigdomsstatistikken ligger Nannestad i Akershus (2), Sande i Vestfold (3), Aurskog-Høland i Akershus (4) og Stjørdal i Nord-Trøndelag (5).

Totalt ligger fem av de ti fattigste kommunene i landet i Vestfold, med Svelvik og Larvik på en delt 7. plass og Stokke på en delt 9. plass med Sogn og Fjordane-kommunen Eid.

Statistikken viser at inntektsforskjellene mellom kommunene øker som følge av eiendomsskatten og utbytte fra særlig kraftselskaper.

Til sammen tjener kommunene over 12 milliarder kroner ekstra på eiendomsskatt og utbytte. Pengene fordeles ikke, men beholdes av hver enkelt kommune.

I Horten får kommunen 500.000 kroner i utbytte og null i eiendomsskatt. Lillehammer, som er like stor, har til sammenligning 92 millioner kroner i slike inntekter.