Fylkesmannen nekter Fred Jakobsen å felle treet han mener er farlig – men hvem som har ansvaret ved en ulykke, kan de ikke svare på

Dette treet kan være til fare for mennesker og kjøretøy, mener eieren og vil felle det. Myndighetene sier nei.