Ifølge eier Rossi Nilsen kom en tigger inn på Pizzanini i Horten under Superlangdagen.

Vedkommende skal ha begynt å forsyne seg av kundenes mat før de hadde spist seg ferdig, skriver Gjengangeren.

Nilsen forteller at dette er første gang en tigger har blitt så nærgående at vedkommende har satt seg ned for å spise av andre kunders mat.

Denne hendelsen provoserer Nilsen.

– Dette skjedde to ganger i løpet av Superlangdagen. I tillegg opplevde jeg tiggeren som aggressiv og vanskelig å ha med å gjøre da jeg flere ganger ba han om å gå, hevder Nilsen.

Nilsen mener slike hendelser er spesielt provoserende når de skjer på dager som Superlangdagen, da de som er på jobb allerede har mer enn nok å gjøre.

– Samtidig er dette noe som ikke bør skje på noe tidspunkt. Jeg kommer til å be alle eventuelle tiggere som er til sjenanse for gjestene mine om å gå, forteller han.

– Lytt til oss

I en sommertid der tigging diskuteres i alle medier mener Nilsen det er på tide å lytte til de som kjenner problemet på kroppen.

– Jeg mener det har gått over en grense når man begynner å plage oss som er avhengig av kundene for å overleve. Det kan ikke bli sånn at tiggerproblematikken gjør det vanskelig å drive butikk.

Da Gjengangeren spør hva Nilsen synes politiske myndigheter bør gjøre, vil han ikke diskutere spesifikke tiltak.

– Jeg skal ikke komme med noen store politiske utspill, men jeg mener kommunen bør gjøre noe med dette problemet. Dette er vanskelig for oss som driver i sentrum, understreker han.

– Ikke akseptabelt

Ordfører Børre Jacobsen er enig i at opplevelser som den Nilsen forteller om er uholdbare. Samtidig understreker han at aggressiv tigging og nærgående tigging allerede er en potensiell politisak.

– Dette er en type tigging som overhodet ikke er akseptabel, og som det i dag er fullt mulig å anmelde, sier han.

Kommunen skal til høsten gjennomgå politivedtektene på nytt. Her åpner ordføreren for å se på lokale tiltak for å unngå at slike hendelser skjer igjen.

– Jeg tror ikke på noe lokalt forbud mot tigging uten støtte fra sentrale myndigheter, men det er en mulighet å for eksempel gå inn for registrering av tiggere, slik man har gjort i flere byer, sier Jacobsen.