Det var annetårsstudenter ved grunnskolelærerutdanningen som i fjor høst henvendte seg til Datatilsynet fordi de var kritiske til å bruke bloggplattformen WordPress til å legge ut mappeoppgaver på, slik de hadde fått beskjed om fra ledelsen.Det som legges ut der, blir i utgangspunktet tilgjengelig for alle de andre studentene på kullet. Det er fullt mulig å sperre tilgangen, men studentene opplever dette som vanskelig fordi det må begrunnes overfor medstudenter og lærere.

Bekymret

Studentene som protesterte mener det er brudd på personopplysningsloven å måtte legge ut faglig materiale mot sin egen vilje, men opplevde at de ikke fikk gjennomslag hos fakultets- og høyskoleledelsen.

Studentene er også bekymret for datasikkerheten. Etter hva Tønsbergs Blad forstår, har det forekommet at materiale som er publisert på WordPress ved en glipp har havnet ute på det åpne nettet, der det er søkbart for alle.

LES OGSÅ: Fusjon med Buskerud?

Full støtte

Studentene får full støtte fra Datatilsynet. I et uvanlig skarpt brev til Høgskolen i Vestfold datert 19. april skriver avdelingsdirektør Kim Ellertsen at kjernen i personvernet nettopp er selvbestemmelse.

Retten til å kontrollere flyten av opplysninger om seg selv er et viktig prinsipp i personopplysningsloven, påpeker Datatilsynet. «Publisering av egne arbeider bør derfor være frivillig,» skriver direktøren, og gir høyskoleledelsen det glatte lag:

«Det er beklagelig at ikke ledelsen ved HiVe verdsetter at studentene har en ryggmargsrefleks for personvern, og tar den på alvor,» skriver Ellertsen, som minner om at personvern og nettvett er noe av det en lærerstudent må lære seg.

Datatilsynet har ingen motforestillinger om at studenter som ønsker å publisere på WordPress skal få gjøre dette. Men de som føler ubehag ved å bli eksponert på denne måten, må bli tatt hensyn til, krever tilsynet.

Datatilsynet mener også at det er uakseptabelt dersom HiVe krever noen begrunnelse fra studenter som ikke ønsker å publisere materialet sitt. Da er det ingen reell frivillighet, hevder Datatilsynet.

LES OGSÅ: Musikkstudentene føler seg lurt

Ikke første gang

«Vi håper at vi med denne henvendelsen har avklart problemstillingen en gang for alle, og at fremtidige studenter kan slippe å henvende seg til Datatilsynet for å få klarhet i sine rettigheter,» står det avslutningsvis i brevet.

PS! Tønsbergs Blad har intervjuet studentene som står bak henvendelsen til Datatilsynet. Men fordi det ikke ble enighet mellom studentene og avisen om innhold og premisser for intervjuet, valgte studentene å trekke seg.

LES OGSÅ: – Fettprosenten er heldigvis lavere enn IQ’en

Vil endre rutinene

Viserektor Anne Fængsrud sier det er beklagelig hvis studenter føler at de må publisere oppgaver for medstudenter eller på web mot eget ønske.

– Vi burde kommunisert bedre med disse studentene, mener hun.

– Nye retningslinjer er på plass, slik at nye studenter ikke skal oppleve det på samme måten, sier Fængsrud. Studentene skal i utgangspunktet bare selv se det de publiserer i sin digitale mappe på WordPress.

– Hvis de ønsker å gi andre et passord, slik at de kan gå inn og se på materialet som ligger der, kan de gjøre det også, sier Fængsrud.

LES OGSÅ: Passe fornøyd på Høgskolen

– Nyttig verktøy

Høyskoleledelsen ønsker imidlertid at studentene fortsetter å bruke WordPress.

– Digital kompetanse og dømmekraft er svært viktig for lærere å ha med seg, sier Fængsrud, som også fremhever at det er viktig at studentene deler kunnskap med hverandre.

– I så måte har WordPress vært et nyttig verktøy, sier viserektoren. Hun legger til at også bruk av Fronter inngår i grunnskolelærerstudiet.

– Alt materiale fra praksis skal legges inn på Fronter, understreker Fængsrud.

Hun mener kritikken fra Datatilsynet i stor grad retter seg mot enkeltsaken med studentene som har klaget, og som hun ikke ønsker å gå nærmere inn på.

– Bakgrunnen for at vi selv skrev til Datatilsynet var å ta opp de prinsipielle sidene ved publisering og personvern, sier viserektor Anne Fængsrud.