Baksiden av demokratiet for våre politikere er folks dom over hva de ulike partier har utført i forrige periode. I årets valgkamp flommet valgløftene over i sponsede annonser på FB, uten noen forsøk på å gi velgeren en «dyneløfting» på hvilke saker politikerne faktisk har innfridd i forrige periode. Rikspolitikerne tok bort nesten alt fokus for lokalpolitikken og resultatet ble et godt protestvalg mot den retningen etablerte politikerne har ført de siste årene.

Media fokuserer mye på at MDG gikk frem med 2,5% på landsbasis og kaller det et klimavalg. Da glemmer man den andre siden i det klimavalget når man unnlater i samme avsnitt å nevne at SP gikk frem med hele 6,6% med motsatt fortegn i klimapolitikken, edrulighet! MDG er fortsatt er svært lite parti med en oppslutning på 6,8% på landsbasis. Statistikken viser at oppslutningen om partiet er et storbyfenomen hvor man har godt utbygget infrastruktur på kollektivtrafikk og det meste ligger i gangavstand eller en taxitur om man har dårlig tid.

Jeg er en av de mange som er miljøbevisst og forsøker å ta beviste valg. Jeg er for godt gammeldags miljøvern som bekjemper all type forurensing og forsøpling. Jeg ønsker å verne artsmangfoldet og støtter opp om jordvernet, men jeg går helt i vranglås når jeg hører politikerne vedtar klimakrise. En politisk vedtatt klimakrise får meg til å se rødt. Vi lever i en tid hvor jorden er på sitt mest fruktbare i sin historie, aldri har den mettet så mange munner og aldri har så mange mennesker hatt gode liv på denne jord. De store etablerte partiene har etter min mening mistet svært mange stemmer på ikke å imøtegå den retorikken som gir mine barnebarn klimaangst i et samfunn hvor dommedagsprofetiene er daglig å lese i mainstreaming media. Det går ikke til helvete om 12 år!

Jeg er alvorlig redd for hvilken tilstand vi skal overlevere dette landet til de neste generasjoner om ikke de store etablerte partiene som H og AP snart tar til motmæle mot kreftene som vil stanse norsk oljeproduksjon og isteden la diktatorer overta bortfallet av hva de 7% Norge leverer. Jeg er bekymret for hva den sikkerhetspolitiske situasjonen blir i et Europa hvor Russland er eneste leverandør av gass til et frysende Sentraleuropa i resesjon. Ja, mennesker påvirker sikkert til en hvis grad klimaet, men debatten om hvor stor grad de påvirker er fraværende i den klimapopulistiske debatten. Det meste blir lokal og nasjonal symbolpolitikk som ikke bidrar med et gram mindre utslipp i det store bilde. Norge er klimamusa som brøler uten å sette avtrykk.

Høyre har stått i spissen for en sentraliseringspolitikk uten støtte i folket. Jeg trodde et parti som Høyre hadde litt flere følere ute enn hva de øyensynlig har i arbeidet med å sentralisere og effektivisere. SP har stått for et alternativ som har gitt dem stor oppslutning. Sentraliseringspolitikken har nå gått over i en globaliserende politikk. Norge gir mer og mer makt til EU, mot folkets vilje. Når det kommer til våre naturressurser er nok de fleste nordmenn kommunister. Vi vil ikke gi bort makten hverken for olje, fisk eller vår vannkraft til Brussel. Når skal Høyre ta våre 2 foregående EU valg på alvor? I et forsøkt på å møte folket har Høyre kastet seg på den symbolske klimapolitikken, uten å ta hensyn til at 53% av velgerne er skeptiske til den. Derfor har nok SP fått mange velgere fra både Høyre og FrP med sin noe mer edrulige klimapolitikk.

Det er en stor parodi å høre regjeringen med H og FrP i spissen forklare oss velgere at bompenge opprøret er et opprør mot bompenger og prisen for å passere. Jeg tror hovedårsaken til opprøret er noe ganske annet, nemlig det faktum at politikerne uten velgernes velsignelse har endret finansieringsmodellen for kollektivtrafikk. Bompengeopprøret er et opprør mot at bilistene skal finansiere økt satsning på kollektivtrafikk. Det partiet som ikke har forstått det, vil neppe se store endringer i oppslutningen i stortingsvalget om 2 år. Det er etter min mening ikke bilistene sin oppgave å finansiere kollektivsatsningen. Det må det offentlige ta over egne budsjetter. Dette ranet av bilistene har gått for langt. I 2017 tok staten inn 118,6 milliarder i bilrelaterte avgifter og kun 35 milliarder ble brukt til vei. Slikt blir det opprør av!

Venstre har i valget befestet sin posisjon i bunnen av norsk politikk. Det ser jeg som velgernes vrede over et parti som har presset gjennom for mange symbolsaker i rikspolitikken helt uten støtte av det brede lag av velgerne. Vi har hverken flydd mindre eller kjørt færre kilometer selv om Venstre presset gjennom både flyseteavgiften og en ekstra klimaavgift på drivstoff prisene. Nå har de fratatt levebrødet fra 200 norske familier ved å legge ned forbud mot Norsk pelsdyrindustri. Et vedtak som bare er negativt for den globale dyrevelferden. Unge Venstre vil legalisere hasj, og stenge oljekrana sammen med AUF og MDG. At Venstre er ned 1,6% og under sperregrensen med sine totale 3,9% er Karma fra velgerne. Partiet synes helt uten politisk strategi og en ledelse med hodet under armen.

Det vil bli to svært spennende år å følge med i norsk politikk. Vil FrP forstå at de må ut av regjering for å markere sine politiske saker? Vil Høyre og AP ta til motmæle i klimahysteriet og få barbert MDG under sperregrensen? Vil vi se nye konstellasjoner i samarbeidsallianser i Norsk politikk? Vil SP kunne vurdere å samarbeide med Høyresiden? Grunnfjellet av velgerne i SP er jo selvstendige næringsdrivende med rot i konservative verdier.