Gå til sidens hovedinnhold

Høye boligpriser - hva gjør vi?

Artikkelen er over 1 år gammel

Bolig er et helt sentralt element i livene våre. Familieliv, arbeid, utdannelse, det sosiale livet. Alt tar utgangspunkt i at vi har en funksjonell bolig. Hvorfor tillater vi at prisene på boliger stiger så mye at unge ikke kommer inn på markedet? Det er lokalpolitikerne som er de viktigste aktørene i boligpolitikken for å fremskaffe tomter som kan bebygges.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det skal i byområdene bare bygges i og rundt kollektivakser og knutepunkt. Utgangspunktet for dette er klimaforliket på Stortinget i 2008 og 2012. Denne politikken står fortsatt hugget i stein, selv om elbilrevolusjonen ruller inn over oss.

Hvem er taperne i denne politikken, som fører til at boligprisene går opp, samt at det i pressområdene i stor grad bare bygges boliger som er dyrest å produsere på de mest kostbare sentrale tomtene? - Ungdommen, og folk med vanlige jobber og lønninger!

LES OGSÅ: Ap-toppene strides om gigantprosjektet: – Vi greier ikke å bli enige

Konsekvensen av dette er at man må finne seg bolig utenfor det sentrale byområdet, eller i en annen kommune og få en lengre arbeidsreise med tilhørende belastning på vegnettet og kollektivtrafikken. Ofte blir man «belønnet» med å måtte passere bomstasjoner på vei til arbeid.

Hvordan ser egentlig politikerne fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, SV, Miljøpartiet De Grønne, Høyre og Venstre for seg at de skal få alle sykepleierne og andre yrkesgrupper de trenger for å levere tjenester til befolkningen, hvis disse arbeidstagergruppene må bo i andre kommuner eller langt fra arbeidsplassen på grunn av høye boligpriser?

LES OGSÅ: Gunnar jubler over at 28 av 30 leiligheter er solgt: – Med dette bygget har vi vist at et næringsbygg kan se stilig og bra ut


Ikke sosialt bærekraftig?

Jeg mener at klimabegrunnelsen for arealpolitikken i storbyene bør stresstestes mot sosial bærekraft. Kommunesektorens organisasjon KS har i KS-FoU: "Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør", utført av Asplan Viak, mange interessante funn. Mange barnefamilier finner ikke boløsninger som er i samsvar med den nasjonale politikken om alle skal kunne bo godt og trygt. Hvem skal bo i de klimavennlige byene? Hva er transportkonsekvensene? Er det for ensidig vekt på klima og samordnet areal og transport og i for liten grad sosioøkonomiske hensyn og sosial bærekraft i arealplanleggingen?

LES OGSÅ: Da Hannemor fikk se byggeplanene, ble hun lite imponert: – De raserer hele kollen her

En arealpolitikk hvor det bare skal bygges sentralt og nær kollektivårer gir som resultat at tomteprisene blir høye. Tomtekostnad er fort et sted mellom 15.000 og 20.000 kr pr. bygd kvadratmeter bolig for leiligheter i Oslo. Heldigvis er det ikke slik i Vestfold og Telemark ennå, men vi har stigende boligpriser, og faren for at mange grupper blir ekskludert fra de mest sentrale områdene.

For Fremskrittspartiet er det viktig å regulere nok varierte tomter i kommunene, slik at man også kan bygge de billigste boligene, nemlig rekkehus og eneboliger! Der vi har plass bør det kunne bygges lengre vekk fra kollektivårene, eller bygge ut kollektivtrafikken til nye større boligområder med variert struktur slik at flere har råd til gode boliger til en fornuftig pris.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.