Tønsberg SV vil styrke barnehagene ved å øke grunnbemanningen, først og fremst. Økt grunnbemanning er det området et samlet fagmiljø og foreldre har bedt om i årevis, og dette lytter SV til.

Vi vet at god bemanning er helt nødvendig for at alle barn skal bli sett, inkludert og anerkjent i barnehagehverdagen. God bemanning er viktig for at ansatte skal kunne jobbe etter rammeplanen og lovverk på en god måte og oppleve at de blir gitt tid og mulighet til dette.

Det mangler fortsatt mye på nok ansatte i barnehagene. Det er dette de ansatte selv sier, og det er de som vet best hvor skoen trykker. Derfor vil SV sette inn flere titalls millioner kroner fremover for å øke bemanningen i barnehagene våre.

LES OGSÅ: Høyre setter menneskene i sentrum

Vi mener at økt bemanning også vil redusere sykefraværet og vikarbehovet, slik prosjekt økt oppbemanning i Tønsberg indikerer. Derfor er det både god barnepolitikk, god arbeidsmiljøpolitikk og også god kommuneøkonomi å satse på økt bemanning. Vi er også temmelig sikre på at å satse på bemanningen vil gjøre Tønsberg til en attraktiv barnehagekommune å jobbe i. Og vi ønsker selvsagt å tiltrekke oss flere gode fagfolk til den dyktige og dedikerte barnehagestaben vi har.

LES OGSÅ: SV dyrker gamle myter om private barnehager

Plass i nærmiljøet

Tønsberg SV vil også jobbe for at alle barn får barnehageplass i nærmiljøet sitt. Det kan ikke være slik at barn og familier skal bruke timevis i bil hver morgen og ettermiddag for å komme til en barnehage på andre siden av byen i rushtiden.

Barn skal få gå i barnehage og bygge gode relasjoner med andre barn i nabolaget, gjerne med barn som skal begynne på samme nærskole. Da må barnehagetilbudet styrkes.

LES OGSÅ: Felles velferd, ikke privatisering

Kommersielle og ikke-kommersielle

I et innlegg i TB nylig hevder Frank Pedersen og Jill Eirin Undem i Høyre at SV er imot mangfold i barnehagesektoren. Det er selvsagt ikke riktig, og her har visst ikke Høyre fulgt med. SV er slett ikke imot private barnehager.

Når man snakker om private eiere må det dog skilles mellom kommersielle og ikke-kommersielle eiere. Det er stor forskjell på små ideelle barnehager og store kjeder. Denne forskjellen har – ikke minst de senere år – blitt veldig tydelig for alle med kunnskap, interesse og engasjement for barnehager og barnehagepolitikk.

Utdanningsdirektoratet kunngjorde i vår at de største barnehagekjedene bruker minst penger på bemanning. Dette er urovekkende, men dessverre ikke noe nytt. Lav bemanning i barnehagene betyr selvsagt billig drift for barnehageeierne, men lav bemanning er åpenbart ikke til barnas beste! Tvert imot.

LES OGSÅ: Høyres ideologiske korstog

Til barna og barnehagene

SV vil at fellesskapets midler skal gå til barna, og til gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Vi synes ikke det er greit at kommersielle barnehageeiere bygger seg opp med fellesskapets midler, flytter utenlands og dermed unngår å bidra økonomisk til det samme fellesskapet som har bistått dem.

Det er slike former for kommersiell omsorgsdrift SV ikke ønsker i Tønsberg. Barnehagedrift kan ikke handle om profitt, først og fremst, men om barna. Og det, Høyre, handler ærlig talt ikke om å hindre mangfold, slik dere beskylder SV for, men om å sikre at offentlige midler går dit de er ment å gå, til det beste for barnehagebarna og til gode arbeidsforhold for de ansatte. Det burde Høyre også være opptatt av.

Når Høyre også hevder at SV vil legge ned barnehager i Tønsberg er det selvsagt helt feil. Vi skal selvfølgelig ikke legge ned barnehager. Men vi har sett at kommersielle barnehagekjeder har ønsket å etablere seg i Tønsberg. Det ønsker altså ikke Tønsberg SV, av de ovennevnte grunner.

LES OGSÅ: Christina er bekymret for tilbudet på skolene: – Slik kan det ikke være

Tidlig innsats i større grad

I stedet vil vi altså satse mer, mye mer, på de barnehagene vi har. Fagre ord om tidlig innsats må vises i praksis i større grad enn i dag. Å innføre økt grunnbemanning i alle barnehager er helt klart ledd i god tidlig innsats. Det vil SV gjøre – i et atskillig hurtigere tempo enn hva for eksempel Høyre legger opp til. Og vi vil starte jobben nå, hvis velgerne gir oss muligheten.

Fordi SV prioriterer barna våre.

Det er valg i september.

Godt valg!