Høyre-toppene vil endre reglene slik at det blir lettere å få bygge i strandsonen

Fylkesmannen skal få mindre makt, kommunene mer, og det skal lempes på kravene til å gi dispensasjon i strandsonen.