Akkurat nå er smittepresset blant barn og unge høyt. Ansatte i skolen og barnehagene forteller oss at de er fortvilet og at de er for få folk på jobb. Høyre har hatt samtaler med flere tillitsvalgte og Utdanningsforbundet de siste dagene som alle er ganske tydelige: innfør digital hjemmeundervisning og reduser åpningstiden i barnehagene frem til jul.

Kommunene er bedt om å være beredt for å raskt kunne gå over til rødt nivå på skolene. Det blir krevende. Rødt nivå betyr ikke automatisk hjemmeskole, men likevel er det viktig å huske på at rødt nivå i skolen har store konsekvenser for barn og ungdom, både når det gjelder deres faglige og sosiale læring, og ikke minst deres psykiske helse. I tillegg er det en svært krevende situasjon for våre ansatte i barnehagene og skolene og måtte raskt gå over til nye nivåer i trafikklysmodellen.

Jeg mener at vi skal være ærlige på at de skjerpede tiltakene på gult og rødt nivå i barnehagene og skolene fra torsdag kan gjøre det enda mer krevende å drive et smittevernfaglig forsvarlig tilbud i barnehagene og skolene. Vi har ikke nok bemanning og det er vanskeligere å få tak i vikarer.

Dette foreslår vi før vi vet hva som kommer i formannskapsmøtet: «Grunnet høyt smittetrykk, utfordringer med gjennomføring av en normal skolehverdag på gult nivå, samt stor bekymring for at mange må i karantene og isolasjon i jula, gjennomføres følgende:

1. Senest fra og med fredag 17.12.21 og frem til juleferien skal det legges til rette for at ingen elever, i 1. til 10. klasse, må møte fysisk på skolen.

2. Det skal samtidig sikres at alle sårbare barn og barn som har behov for det får et godt fysisk skoletilbud.

3. Det skal også sikres at ingen samfunnskritiske funksjoner stopper opp fordi foreldre må være hjemme med barna sine. Henvendelser fra foreldre skal behandles fleksibelt.

4. Administrasjonen får fullmakt til å utforme tilbudet best mulig innenfor disse rammene.

5. For å sikre forsvarlig drift av barnehagene vurderes behovet for reduserte åpningstider. Ved behov får den enkelte styrer i barnehagen, i samråd med administrasjonen fullmakt til å innføre dette. Ved redusert åpningstid reduseres foreldrebetalingen tilsvarende.

6. Det innføres også redusert foreldrebetaling i SFO for den tiden barna ikke får benyttet seg av tilbudet etter disse reglene.»

Vi vet at en utilsikta konsekvens av begrensninger hos barn og unge er en betydelig forverring av livskvaliteten og den psykiske helsen hos barn og unge. Prisen tiltakene koster våre barn og unge begynner å bli betydelig. Pandemien er fremdeles ikke over og konsekvensene for barn og unge har vi ikke sett langtidsvirkningene av.

Det er stor variasjon i hvordan den enkelte har blitt rammet. Jeg er redd vi får en barne- og ungdomsgenerasjon med langt flere sårbare som strever med blant annet utenforskap og psykiske helseplager enn andre barne- og ungdomsgenerasjoner som ikke har vært unge under en pandemi. Vi må derfor være svært forsiktige med å vri deler av helsepersonellet i skolen over til andre oppgaver. Det er jeg redd for vil ha større konsekvenser for våre barn og unge. Vi vet jo at pandemien har ført til flere henvisninger rundt psykisk uhelse, og at mange av henvisningene er med alvorlige tilstander som depresjoner, angst, spiseforstyrrelser, selvskading og skolevegring.

Vi må sørge for at barn og unge ikke blir skadelidende av tiltaksbyrden. Det er jeg litt redd for at de blir dersom man vrir om skolehelsetjenesten til andre oppgaver, som f.eks. vaksinering, smittesporing eller testing. Jeg håper ordføreren sørger for at vi, så langt det lar seg gjøre, ikke omdisponerer funksjoner som er spesielt viktig for barn og unge i en vanskelig tid.