Nå som verden blir «mindre» hvert år, og det er lettere å frakte pakker fra et sted til et annet, så er det viktig at vi er beviste på miljøutslippet det påfører. Selskaper som Amazon og Komplett som bare har nettbutikker gjør det enda vanskeligere å ta vare på miljøet. En undersøkelse undergjort av yougov.no så viser at 51% av Nordmenn returner minst en gave etter jul. Med flere gaver som må fraktes mange mil for å komme tilbake på lagrene så er det lett å se hvordan vi sløser mye med ressursene vi har. Norge er blant landene i verden med flest påbudte fridager. Faktisk så ligger alle landene i Norden høyt opp på denne lista. Med 25 betalte feriedager så har vi mye tid til å reise og feire alle slags høytider.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Samfunnet vårt blir mer og mer internasjonalt og flerkulturelt, og vi liker å feire dette. Norge har nå 31 helligdager og merkedager. Det er ikke vanlig å feire alle dagene, men vi markerer minst halvparten av dem med å pynte, spise eller være med vanner og familie på en eller annen måte. Ved å holde oss til alle disse høytidene så blir det mye unødvendig handling av pynt og mat vi egentlig ikke hadde trengt å kjøpe. Jeg er fult klar over at vi trenger helligdager, merkedager og ferier. Det er en del av våre kulturer og tradisjoner, uten tradisjoner tror jeg vi alle hadde blitt gale uten noe konkret å se frem til hvert år. Dermed vil jeg ikke at dette skal bli sett på som en søknad om mindre markeringer av viktige dager. Det jeg vil få frem er at hvis vi begynner å ha mer minimalistiske feiringer så vil vi komme et stykke videre på et bærekraftig bruk av ressursene våre.

Hvis jeg skulle dratt frem et eksempel ville jeg brukt nyttårsaften som et eksempel. Hvert år skyter opp store mengder med svovelstøv i himmelen. En måling gjort av Norsk institutt for luftkvalitet (NILU) under nyttårsaften 2020 viser at det er over 400 mikrogram med sølvstøv per kubikkilometer i store byer rundt i Norge, dette blir regnet som høy luftforurensing. Det denne fakten forteller oss er at vi burde tenke oss godt over før vi kjøper store batterier med fyrverkeri til nyttårsaften.

For å oppsummere, så vill jeg si at det er viktig at vi fortsetter å feire helligdager og merkedager. Selv om vi gjør det så er det viktig at vi tenker over hva vi bruker ressursene våre på. Spør moren eller kona di om de virkelig trenger tre pakker med 17. mai servietter på Nille til 3 for 2. Det er viktig å feire med venner og familie, men å være bevist på hvor mye fyrverkeri kan gjøre den lille ekstra hjelpen jorda trenger.