Jeg kan ikke tro at én seriøs politiker tar dette på alvor overhodet! Dette dreper enhver glede vi på Træleborg og i Kjærlighetsstien har i dag. Denne lyse, varme, fargeglade og grønne bydelen, som må tåle mye skygge fra trærne i Gunnarsbøparken allerede – men som likevel ser sol og grønne lunger i nær omkrets. «På landet midt i byen», som jeg pleier å kalle mitt hjem.

Vi gledes, vi som bor her! Og vi har sterke ønsker om å bli boende. Planene om dette gigantiske høyhuset ved siden av svømmehallen vil knuse dette hvis de blir realisert. Ikke bare fordi de fleste av oss mister solen det meste av dagen – vi som fryktet «høyhastighetsbane» rett foran verandaen – og som fortsatt frykter ny svømmehall på vårt kjære grøntareal/volleyballbane/hundelekejorde/fotballbane.

LES OGSÅ: Buchardts høyhus: Et stort skritt inn i det grønne skiftet

Men jeg minner om at grunnforholdene her hos oss består av blåleire, fra Slagendalen og hit til Kanalen. Vi synker! Vil konsekvensen av omfattende boring i grunnen her være at våre boliger påføres mer skade? Slik har det vært i mange tiår, med hus der man stadig må rette opp skader. Inkludert mitt eget. Kommunen nekter.

Så blir det bra om ny svømmehall eller Buchardts høyhus tillates? Våre hus vil synke. Solen blir borte. Jeg ber dere: Ta til fornuft! La oss beholde de grønne lungene, volleyballbanene for alle, familier, barn og flyktninger osv., de grønne plenene for alle våre medmennesker, og litt sol også, for oss alle.