Gå til sidens hovedinnhold

Hva er barnas beste? Appell om oppholdstillatelse for Delnaz (6), Khairi (5) og Della (1)

Åpent brev til Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Januar er en kald og mørk måned i Norge, men ettersom vi nærmer oss slutten av måneden er det en annen form for kulde vi frykter mer. Tre barn, søsknene Delnaz (6), Khairi (5) og Della (1), som alle er født og oppvokst i Norge og i vår stiftsby Tønsberg skal rives opp fra sitt trygge og kjente miljø.

Familien har sine røtter i Nord-Irak og tilhører den jesidiske religiøse minoriteten hvis kultur står i fare for å forsvinne. Både sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen for jesidier er svært vanskelig i de kurdiske områdene i Nord-Irak. Det er på denne bakgrunn en må lese budsjettavtalen som ble inngått i desember 2020 mellom regjeringspartiene og Frp, der det står at «jesidiske flyktninger skal prioriteres som gruppe og individer ved uttak av overføringsflyktninger».

Les også

Småbarnsfamilien er forberedt på å ta saken videre til retten: – Det har blitt sendt et varsel om søksmål

Vi vil særlig anføre hensynet til barnas beste i denne saken. Det framstår urimelig og ganske uakseptabelt for vår rettsfølelse at tre barn som er født og har levd hele sitt liv i Norge skal kunne sendes ut, med begrunnelse i en tilbaketrekning av mors oppholdstillatelse. Norge har ved den såkalte menneskerettsloven forpliktet seg på den europeiske menneskerettighetskommisjonens artikkel 8 om retten til beskyttelse av eget privat- og familieliv i Norge, og vi slutter oss til mindretallet i Utlendingsnemnda som mener at det «av hensyn til barna bør innvilges oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn». Mindretallet legger til at «situasjonen ved en retur er uoversiktlig og det er usikkert om barna vil få tilstrekkelig skolegang».

Ifølge Landinfos temanotat datert 17. juni 2020 vegrer fortsatt de overlevende jesidiene - som i snart seks år har levd som internt fordrevne flyktninger i Nord-Irak – seg for å returnere til Sinjar, av både sikkerhetsmessige og humanitære forhold. Det er til dette området «vår familie» nå trues med utsendelse.

Les også

Delnaz, Khairi og lillesøster Della er ikke Ernas barn

Det er interessant at også Utlendingsnemndas flertall sier «at det ikke er entydig hva som vil være best for barna i denne saken, men anser etter en helhetsvurdering at hensynet til barnas beste kan tale for opphold i Norge, jf. Utlendingslovens § 38 tredje ledd. Når de likevel ender på den motsatte konklusjonen er det med henvisning til såkalte innvandringsregulerende hensyn.

Kjære Barne- og Familieminister Kjell Ingolf Ropstad:

31. januar nærmer seg faretruende fort, den datoen som er satt for utsendelse av denne familien. Vi frykter at denne familien nå returneres til mulig forfølgelse, på tross av Norges internasjonale forpliktelser og så vel Venstres som KrFs uttrykte ønske om å beskytte sårbare asylbarn. Vi håper inderlig at du vil gjøre ditt ytterste for å reversere denne beslutningen og forhindre at dette skjer på din vakt.

Les også

Henriette legger ned butikken etter 11 år: – Det er veldig trist

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.