I et innlegg i Tønsbergs Blad for noen uker siden skrev Eldar Dybvik at «i følge dokumentene startet det med en mail fra fylkesmann Per Arne Olsen til ordførere og rådmenn i Tønsberg, Færder og Vestfold fylkeskommune (...) Det står ingenting om hvem som har bedt om møtet (...). Hva kan det skyldes?».

LES OGSÅ: "Peer, du lyver"

Da dette ikke var riktig, svarte jeg Dybvik med følgende: «Etter ønske fra kommunene innkalte Fylkesmannen til møte for å gi veiledning om hvordan den fastlåste situasjonen kunne håndteres. Dette fremgår av saksdokumentene Dybvik har fått oversendt fra oss.»

I et nytt innlegg i Tønsbergs Blad hevder Dybvik at jeg lyver, fordi det «i sakspapirene jeg har fått etter innsynsbegjæring finnes ingen slik skriftlig henvendelse (fra kommunene, min anm.). Fylkesmannens påstand er altså en bløff.»

LES OGSÅ: Fylkesmannens rolle som veileder i bypakka

Muntlig henvendelse

Igjen må jeg dessverre korrigere Dybviks oppfatninger. Plan- og bygningsloven sier at kommunene kan be Fylkesmannens megle dersom det er uenighet om interkommunale planer. Kommunene tok kontakt med Fylkesmannen og ba om et møte. Denne kontakten var muntlig, slik den ofte er. Jeg har aldri hevdet at henvendelsen fra kommunene kom per brev. Ikke desto mindre fremgår det klart og tydelig av den skriftlige innkallingen til første møte, at møtet kommer i stand etter henvendelse fra kommunene. Dette fremgår like klart og tydelig av fylkesordførers e-post til alle gruppelederne i fylkestinget.

Disse dokumentene fikk Dybvik oversendt i høst. Det forundrer meg derfor at spørsmålet om hvem som tok initiativet til prosessen, fortsatt er et tema som opptar Eldar Dybvik. Det har aldri vært noen hemmelighet. De to kommunene gjorde akkurat det som loven gir dem rett til å gjøre, og det fremgår av det skriftlige materialet Dybvik har fått oversendt.

LES OGSÅ: Hvem leker med ilden, ordfører Berg?

I sitt første innlegg skriver Dybvig: «Grunnleggende for habilitet som megler er at en ikke personlig er involvert eller har tatt standpunkt i saken. Verken fylkesmannen selv eller deltakerne har vurdert dette.» Dette er også fullstendig feil, noe jeg forsøkte å dokumentere i mitt forrige innlegg. Jeg gjør nå et nytt forsøk.

Da kommunene tok kontakt med Fylkesmannen, var de selvsagt fullstendig klar over at Fylkesmannen ønsket en annen fastlandsforbindelse enn kommunene. Fylkesmannens høringsuttalelse og kronikker i Tønsbergs Blad etterlot ingen tvil om det. Hadde Fylkesmannen hatt en skjult agenda, ville det vært problematisk. Her var det fullstendig åpenhet, og det fantes neppe den lokalpolitiker som ikke var klar over vårt standpunkt.

LES OGSÅ: Rekviem for en fylkeskommune


Var ønsket av partene

I første møte tok jeg opp spørsmålet om partenes tillit til Fylkesmannen som prosessveileder Jeg var tydelig på at kommunene og fylkeskommunen var suverene til å velge om de ønsket Fylkesmannen i Vestfold, eller en om de ønsket Fylkesmannen i et annet fylke. I møtet var gruppeledere fra samtlige partier i Tønsberg, Færder og fylkeskommunen representert. De var enige om at de ønsket Fylkesmannen i Vestfold. Hvordan Dybvik da kan gjøre dette til et habilitetsproblem, fremstår som svært underlig.

Fylkesmannens (embetet) preferanser var vel kjent. Partene hadde en eksplisitt mulighet til å velge en annen Fylkesmann til å kjøre prosessen. De valgte Fylkesmannen i Vestfold. Og dessuten: Det var kommunene og fylkeskommunene som skulle fatte vedtak i saken, ikke Fylkesmannen. Fordi Fylkesmannen ikke hadde hatt innsigelse til noen av alternativene, var det helt opp til kommunene og fylkeskommunene å velge løsning.

Så hva er problemet, Dybvik? Antagelig at de to kommunene og fylkeskommunen helt selvstendig valgte en annen løsning enn den Dybvik foretrekker. Men det er og blir en helt annen diskusjon.

LES OGSÅ: Juleønske fra regionens næringsliv til politikerne i Tønsberg og Færder

Til sist, siden Dybvik virker å være opptatt av at saksopplysninger skal være korrekte: Han skriver at Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har nær 300 medarbeidere. Det korrekte er at vi er rett i overkant 200 ansatte.

Nå håper jeg at julefreden kan senke seg uansett standpunkt om fastlandsforbindelsen .

Vil med dette både avslutte debatten og ønske Dybvik og alle andre en riktig god jul.