I India, på Ny-Guinea og fattige land sør for Sahara dør mange folk av slangebitt hver dag. Noen får vaksiner, men, hvorfor ikke alle?

Det er de fattigste av de fattigste som blir hardest rammet av slangebitt. 270 000 blir bitt av slanger per år og 400 000 får permanent handikap. Det er også 270 mennesker som dør hver dag av slangebitt. For å sette det i perspektiv er det 100 000 mennesker som dør hvert år og for å sammenligne, hadde dette skjedd her i Tønsberg hadde alle vært døde på under et halvt år! Slanger er jo ikke et problem her i Norge med tanke på at vi ikke har så mange giftige slanger og vi har råd til vaksiner.

Når de fattigste av de fattigste blir rammet så skjer det ofte dødsfall. De har få og dårlige sykehus og folk har ikke penger til vaksiner. For å sette prisen på vaksinene for dem i perspektiv så kan vaksinen eller motgiften koste opptil to årslønner! Da kan de ta opp store lån de aldri får nedbetalt eller velge å kjøpe billige motgifter som ikke hjelper.

Dette er en krise som ikke er i media, så det vil si at dette er en glemt krise. Glemte kriser trenger også oppmerksomhet. Støtt organisasjoner og få folk oppmerksomme på kriser som denne. Kanskje en dag ingen dør av slangebitt! Det hadde vært fantastisk! Bry deg om andre, støtt organisasjoner som hjelper andre!

Kilde: https://legerutengrenser.no/glemte-kriser/slangebitt.html