Tønsberg Høyre går til valg på å gjøre om kommunestyrets vedtak fra 19, mai 2020 om at kommunen selv skal tilby all praktisk bistand i hjemmet med virkning fra 1. januar 2021. Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre stemte imot da det rødgrønne flertallet vedtok å avskaffe fritt brukervalg og rekommunalisere hjemmehjelpen.

Et bredt flertall vedtok samtidig at det forutsettes at brukeren får få og faste hjelpere, og at «det legges vekt på at de får innflytelse over eget liv i utøvelsen av bistanden.» Men dette er altså ikke godt nok for Høyre, som blåser til omkamp.

– Eldre skal få lov til å være sjef i eget liv og i eget hjem, sier Frank Pedersen (H). Han understreker at Høyre er opptatt av en sterk kommunal hjemmehjelp, men at valgfriheten må finnes. Ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) er enig i at de eldre skal få være sjef i eget liv. Spørsmålet er bare om vi skal sikre valgfrihet for de få som har råd eller om vi skal sikre en god, helhetlig og styrbar tjeneste til alle, uavhengig av tykkelsen på lommeboken, spør ordføreren, som også mener kostnaden for kommunen blir mer forutsigbar ved selv å ha hånd om tjenestene.

Høyre- og venstresiden beskylder gjerne hverandre for å være styrt av ideologi i sitt syn på forholdet mellom private og offentlige velferdstjenester. Men det er ikke noe galt i å ha ulike meninger om hva som tjener kommunens hjelpetrengende best. Og for oss er det viktigste at de som må ha bistand for å kunne klare seg i eget hjem får det tilbudet de trenger, når de trenger det og med god nok kvalitet, ikke hvem som leverer tjenesten.

Det er vanskelig å se for seg noe annet enn at kommunens tilbud må være bærebjelken i eldreomsorgen, uansett hvem som styrer byen. Samtidig er det noe annet å være eldre i dag enn for en generasjon eller to siden. Flere av morgendagens eldre vil ha helt andre forventninger til individuelt tilpassede løsninger og å leve et mer opplevelsesrikt liv. Slike ønsker tror vi det vil være lettere for private aktører å imøtekomme. Ingen vil være tjent med at den offentlige omsorgen utarmes økonomisk, men private tilbydere bør få være til stede som et supplement.

Når det er sagt, er brukerne absolutt ikke tjent med at politikken på dette området svinger med skiftende flertall. Det samme gjelder fremtidens sykehjemsstruktur i Tønsberg. Et eldrepolitisk forlik kan være klokt å diskutere etter valget, enten ordføreren heter Pedersen eller Pedersen.