Vil det lønne seg å installere vannmålere? Blir ikke dette nevnt like høyt fordi det vil gå ut over kommuneøkonomien? Det er jo mange aleneboende som bruker lite vann.