Vestfold/Telemark Senterparti avholdt sitt fylkesårsmøte 1-2. mars. I intervju med Varden den 2. mars uttalte Terje Riis-Johansen at saken om et evt. deponi for farlig avfall i Brevik ikke ble drøftet. Dette var, ifølge Senterpartirepresentanten, fordi det rådet enighet. Det var også en måte å si det på, en kan vel ikke med dette helt forstå hva de er enige om? Det kan bety både for og imot, kan det ikke? Politikersvar heter vel det. Spørsmålet om deponi er antakeligvis den viktigste saken for regionen i dette århundret, så en kan vel mer enn forundres over at den ikke ble satt på dagsordenen. Etter det jeg kan se, var det heller ingen andre revolusjonerende eller imponerende saker som sto på agendaen.

Senterpartiet, regionalt og lokalt, har etter det jeg har lest, vært totalt fraværende i deponidebatten. Det til tross for at kandidater på fylkeslista har vært utfordret via facebook til å uttale seg. Henvendelser blir ignorert. Skal potensielle velgere få noen som helst tillit til partiet, må de behandles med redelighet og en smule respekt. Andre partier har én etter én kommet på banen med uttalelser om sitt ståsted. Velgerne har krav på å få vite dette. Skal velgerne ha tiltro til SP, må dere være ærlige og klare på viktige spørsmål som opptar folk. Vi skal tross alt velge representanter i både kommuner og på fylkesplan til høsten, glem ikke det.

En kan spørre seg om tausheten kommer av total likegyldighet (det er vel ikke så mange bønder i Brevik og på Heistad), eller om det rett og slett ikke råder enighet, slik det hevdes.

Senterpartiet fronter at de er opptatt av distriktene og at lokaldemokrati og miljø er viktig. Bare det skulle tilsi at Brevik-alternativet er uaktuelt!

Fra leder av Vestfold SP, Kathrine Klevelands tale på årsmøtet: '2019 er et år i lokaldemokratiets tegn! Det er kommunevalg, og det er 100 år siden allmenn stemmerett ble innført. Tillit - og frie demokratiske valg - er umistelige verdier for et samfunn'

Kathrine Kleveland fra Vestfold har blitt utfordret utallige ganger uten å svare, hvorfor det? Det skaper ikke tillit. Andre partier har nå sagt tydelig ifra, og vi vet hvem som er for og imot. Hvis det fortsatt forblir taust fra Vestfold/Telemark Senterparti, får vi tolke det som vi vil. Dere har kanskje viktigere ting på dagsordenen?

Telemark Senterparti føler nok de har gardert seg ved å si til Varden etter årsmøtet, sitat 'Deponi diskuterte de ikke. Den saken er de enig om, ifølge Riis-Johansen...'

Vestfold Senterparti sier heller ikke et pip om deponisaken. Hvorfor var ikke deponisaken tatt med i partiprogrammet?

Er dette godt nok? Det synes ikke jeg.

Kanskje velgerne kan få en felles uttalelse fra kandidatene på fylkeslista, eller velger dere fortsatt å ignorere oppfordringen?

Fylkestinglista til Vestfold og Telemark SP 2019-2023:

1. Terje Riis-Johansen, Skien

2. Kathrine Kleveland, Holmestrand

3. Lise Marie Sommerstad, Ungdomskandidat

4. Jan Thorsen, Nome

5. Oda Maria Hokstad, Larvik

6. Beate Marie Dahl Eide, Seljord

7. Per-Asbjørn Andvik, Re

8. Knut Jarle Sørdalen, Kragerø

9. Jill Eirin Undem, Tønsberg

10. Anne Nora Oma Dahle, Nissedal

Vi venter spent på svar.