Takk for de opplysninger som kommer fram i avisa om dagen, om alt hva olje brukes til. Det er veldig mye som en ikke tenker over, og dessverre tror jeg ikke dagens politikere tenker så mye på det heller. For de har jo ingen tanker om hva som skal brukes isteden, bortsett fra elektrisitet til biler og båter. Og hva med forsvaret? Ikke angrip oss nå, for tanksen står til lading?

Har jo hørt om atomdrevne U-båter, men bortsett fra det så går vel krigsmaskineriet på olje? Tror ikke at andre nasjoner kommer til å redusere oljeboring, enten er det bare politikk eller så er det en drøm. Hva med alle mineraler som skal til for å produsere alle batteriene, de er jo snart mangelvare. Hvor skal utdaterte el biler kondemneres?

Mange spørsmål som vi ikke får svar på. Vi fortsetter jo å utarme jordens ressurser, istedenfor å spare. Det er ikke miljøvennlig. Skal vi velge miljø, kan vi ikke fortsette å snakke om velferdssamfunnet. Det er nok ingen som er villige til å ofre noe som helst, så det meste er nok bare prat, dessverre.