Gå til sidens hovedinnhold

Hva ønsker kommunens politikere at barna skal le av?

Den siste året har vi flere ganger kunnet lese i Tønsbergs Blad om hvordan kommunens vedvarende underfinansiering av skolene fører til at flere skoler i kommunen ikke klarer å ivareta lærernormen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vear skole er en av disse skolene. Dette er ikke bare en talløvelse på papiret. Konkret fører dette til at det blir færre voksenpersoner i klasserommet, at det kuttes ned på forsterket undervisning, det blir færre valgfag og spesialundervisningen settes under press.

Det hjelper lite at det er fattet vedtak om spesialundervisning når tiden i praksis går med til helt andre ting som følge av for få voksenpersoner i klasserommet. Mange foreldre opplever at barna deres ikke får den oppfølging og hjelp de trenger i skolehverdagen.

Her settes ikke bare barn og foreldre i en svært vanskelig situasjon. Det er også frustrerende for lærerne å stå i front for et undervisningstilbud de vet er dårligere enn det skulle vært og det er frustrerende for skoleledelsen å forsvare beslutninger de vet grenser til å være uforsvarlige. Og ansvaret for situasjonen ligger ikke i den enkelte skole. En arbeidshverdag med kontinuerlig underbemanning tærer på, og kan føre til at enkelte lærere ikke orker mer.

Vi foreldre bør også vise støtte til lærerne i denne situasjonen. Våre barn fortjener å ha stabile voksenrelasjoner i skolen. Dersom det stadig er utskiftinger vil dette, på toppen av alt annet, igjen gå utover våre barn. Når lærere og barna ikke kjenner hverandre godt nok som følge av stadige endringer, vil undervisningen i enda mindre grad treffe den enkelte elev slik de har behov for.

LES OGSÅ: Fylket sitter igjen med 266 mill. i overskudd – dette skal pengene brukes på

Verst for de svakeste

De svakeste elevene med behov for tilpasset undervisning eller spesialundervisning er de som lider mest under mangelen på ressurser. Dette er elever som vi vet har en større risiko for å falle utenfor når de blir eldre. Slik er underfinansieringen med på å forsterke forskjeller, heller enn å utjevne dem. Elevene lider allerede under at det har vært en vanskeligere skolehverdag som følge av Korona. Skal dette virkelig følges opp med for få lærere og mangel på tilbud i tiden etterpå?

Denne situasjonsbeskrivelsen fra Vear skole er ikke unik. Dette gjelder flere skoler i Tønsberg kommune. FUG Tønsberg har gjort en kjempejobb med å løfte denne saken både i media og politisk. Vi kunne den 02.06.21 lese i Tønsbergs Blad at kontrollutvalget i Tønsberg kommune ved Ole Sverre Lund (H) peker på kommunens politikere og kommunestyret og kaller det en kollektiv ansvarsfraskrivelse. Rådmannen har også uttrykt bekymring over kommunens vedtatte budsjett.

FUG er klare på at de anser dette som et lovbrudd fra kommunen. FAU stiller seg bak både kontrollutvalg, rådmann og FUG. Foreldre i hele kommunen står sammen i denne saken og forventer handling!

LES OGSÅ: Ada (20) er glad for at kommunen tar ungdom på alvor: – Frykter at barn og unge kommer til å se langtidseffekter av dette

Hva skal de le av?

Et raskt søk på kommunens hjemmesider viser at Tønsberg kommune har følgende visjon - Der barn ler. Tønsberg kommune har også valgt seg fire verdier – Samarbeid, nytenking, trygghet og bærekraft. I lys av situasjonen på skolene melder det seg flere spørsmål:

* Hva ønsker kommunens politikere at barna skal le av?

* Er kontinuerlig underfinansiering av skolene et godt samarbeid med skoleledelse, lærere, foreldre og elever?

* Hva er nytenkende med å bare kutte i budsjetter?

* Hvordan mener kommunens politikere at mangel på voksne i klasserommet skal gi trygghet?

* Er det bærekraftig at en hel generasjon får et dårligere skoletilbud enn de skulle hatt?

Kommentarer til denne saken