Vi har både kunnskapen og teknologien som skal til for å kunne kutte klimagassutslippene. Hvorfor blir det da ikke gjort større endring? Vanligvis stopper det opp fordi klimavennlige løsninger er mindre økonomisk lønnsomme enn de mer forurensende løsningene. Men hva skal vi med rikdom hvis vi ikke har en jordklode som det er mulig å leve på?

CO₂-nivået i atmosfæren har i lang tid vært ganske stabilt fram til industrialiseringen skøyt fart rundt år 1800. Deretter har CO₂-nivået steget raskere og raskere og er i dag høyere enn det noen gang tidligere har vært. Selv med klare fakta om at jordkloden er forurenset, og at dette har enorme følger for alt liv på Jorden, blir det ikke prioritert å gjøre drastiske tiltak for å minske utslippene.

Det er vanskelig for enkeltpersoner å gjøre drastiske endringer i sitt eget liv for å leve mer miljøvennlig, mye fordi man føler at det lille man selv kan endre, ikke har stort å si i den store sammenheng. Hvis klimavennlige løsninger blir prioritert over økonomisk gevinst i selskaper, bransjer, industrier og statsbudsjetter vil kanskje enkeltpersoner også være mer villig til å ofre noe av egen komfort for å kutte ned på sine utslipp.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Utbygging av fornybar energi som vindmøller, solceller og vannkraft er fullt mulig og vil spare jordkloden for store mengder CO₂, men settes på vent fordi det er billigere å bruke kull og fossile brennstoffer. Fornybar energi blir stadig mer effektivt og billigere, men ikke like økonomisk lønnsomt som mer forurensende energikilder. Hvorfor innser ikke de store selskapene og statene at det finnes viktigere ting enn penger?

En bedrift eller et selskap vil ikke plutselig legge om sin drift fra å være mest mulig økonomisk lønnsom til å bli miljøvennlig. Det må skje samlet og være en organisert endring. FNs klimaavtale er en god start, men det må gjøres større og raskere endringer. Endringene vil koste samfunnet penger, men vi har ikke råd til å la være.

Det er ikke bare et problem at klimavennlige løsninger ikke blir prioritert. Mange næringer driver også med direkte miljøskadelige industrier som ytterligere svekker jordklodens evne til å takle utslippene. Planter har den fantastiske egenskapen at de omdanner CO₂ til oksygen og dermed renser luften for deler av våre utslipp. Allikevel hugges regnskogen ned og områder med natur blir erstattet av boliger og industriområder. Havet og dets planter omdanner også CO₂ til oksygen, men havets kapasitet til denne omdanningen blir stadig dårligere på grunn av forurensing og forsøpling.

Det brukes masse penger på å undersøke mulighetene for liv på Mars hvis Jorden ikke lenger er beboelig. Hvorfor prioriterer vi ikke heller å redde den planeten vi har? Det burde ikke engang være et tema å rømme Jorden for et liv på Mars, når vi heller kan gjøre endringer her. Om vi ikke endrer måten vi lever på vil det ikke hjelpe og dra til en annen planet, for med tiden vil de samme problemene komme også der. Det gjelder å lære av sine feil så man ikke gjentar de.

Penger er ikke det viktigste her i verden. Menneskeheten trenger ikke rikdom hvis man ikke har et sted å leve. Det må skje store endringer for å kutte klimagassutslippene betydelig og det må skje nå. Vi vet hva som kan gjøres, det er ikke en umulig oppgave, men vi må handle før det er for sent. Jo lengre tid som går, jo vanskeligere blir det å rette opp.