Som fast spaltist i TB bruker hun spalten sin til å henge ut og trakassere først den ene og så den andre. Det er nesten ikke til å tru at det er mulig å spre så mye negativitet. Favorittmobbeobjektene hennes er utbyggere og politikere – både hver for seg – og sammen.

Vi som politiske ledere i Tønsberg må nå faktisk ta bladet fra munnen og si det som det er. Dette er uakseptabelt! Når det gjelder eiendomsutviklerne våre vil vi gi vår fulle støtte til innholdet i Hans Petter Bjarøy sitt gode innlegg. Det er så bra at han velger å si fra på vegne av Tønsbergs eiendomsutviklere, som spaltisten Kjølner kaller «oligarker» og vil «kjeppjage ut av byen».

LES OGSÅ: Oligarker, etikk og Tønsbergs Blad

Vi vil konsentrere oss om den politikerhetsen hun leverer i nesten hver eneste spalte. For nå er det i grunnen nok. PST har i sine trusselvurderinger omtalt den økende trenden med trusler og hets av politikere. For kort tid siden arrangerte KS Vestfold og Telemark en debatt om samme tema. Der deltok Sandefjords Blad sin redaktør. Hans tydelige stemme i kjølvannet av at Arbeiderpartiets gruppeleder i Sandefjord trakk seg, gav oss tro på at mediene faktisk tar ansvaret sitt når det gjelder å stoppe hetsen mot politikere. Den kom riktignok for seint i det konkrete tilfellet, men han gav absolutt inntrykk av at også avisa hadde lært etter at dette skjedde.

LES OGSÅ: Vår lokale variant av oligarker

I Tønsbergs Blad derimot, har de engasjert en spaltist som åpenbart ser det som sin hovedoppgave å spre politikerhets. Nei, Lene Lauritsen Kjølner, vi trenger ikke å lære å stave det – det kan vi – men du må faktisk slutte med det. Det er smått utrulig at du forrige periode var politiker i Tønsberg. Tenker du noen gang på hva alle de insinuasjonene du taster inn i spalta di gjør med folk? Hva det gjør med den du henger ut? Hva det gjør med barna hans? Eller foreldrene eller samboeren hennes?

LES OGSÅ: Jeg har fått skikkelig kjeft av Hans Petter Bjarøy, og det er jeg veldig glad for

Grove beskyldninger

Eller enda mer alvorlig: Tenker du over hvordan det påvirker folk som kanskje har en mer voldelig inngang til temaene enn du når du foreslår å plassere politikere i gapestokk på torget? Når du gang etter gang beskylder politikere for på være kriminelle? Ja – korrupsjon er kriminalitet, og slike beskyldninger kan vi ikke ta lett på.

Det skal jammen bli vanskelig å rekruttere folk til lokalpolitikken i årene framover dersom TB ønsker å fortsette på den veien de her har valgt. For hvem i alle dager ønsker å bruke all sin fritid på å gjøre Tønsberg til en bedre kommune å bo i dersom man helt uten tilsvarsrett skal henges ut for både det man ikke har gjort og det man har gjort i beste mening.

LES OGSÅ: Personangrep og politikerforakt

Vi er etter mange år i politikken vant til litt av hvert. Vi tåler mye. Vi synes det er gøy når debatten går høyt, og uenigheten er stor så vi kan bryne oss på hverandre og komme fram til gode løsninger. Denne formen for ytringer er derimot bare destruktiv. Vi håper at TB tar en ordentlig runde på om denne formen for spalter faktisk er noe de ønsker. Vi tar i hvert fall sterk avstand fra all uthenging av folk, insinuasjoner og påstander om kriminalitet og «friske» forslag om hva som kan vederfares de som spaltisten har utpekt som mobbeofre.