I Tønsbergs Blad kan vi over de siste ukene lese flere artikler om elsparkesyklene Bird; Om hvordan de blir feilparkert, lader feil og at de ikke blir hentet inn.

I kommentarene både på nettsiden og Facebook-siden til Tønsbergs Blad, er det flere som reagerer negativt på tilbudet Bird kommer med, samtidig som noen oppfordrer til sabotasje av sparkesyklene i ulik grad.

Bekymret

Det gjør meg bekymret at folk oppfordrer til sabotasje. Betyr det at det kan hende det blir mer sabotasje på disse fremkomstmidlene?

Kan det være at noen tar oppfordringen og gjør elsparkesyklene farlige å bruke? Kanskje ved å sabotere dem ved å løsne et dekk slik vi ser har skjedd med vanlige sykler i skolegårder, der utfallet har vært skader og sykehusopphold.

Hva med skoleungdommen som henter inn disse sparkesyklene ved å hente inn en og en om gangen, som har sin første sommerjobb, og som nå møter på hets i sosiale medier og oppfordringer til sabotasje. Vil ikke det bidra til at skoleungdommen utsettes for unødvendig risiko på jobb?

Positive sider

Bird har vært med i «gamet» siden slutten av juni i Tønsberg, med noen oppstartsproblemer som kommer tydelig fram i avisa. Hva skjedde med å heller se det positive med disse sparkesyklene?

Hvordan de kan bidra til å komme seg fra A til B dersom en bruker er dårlig til beins, uavhengig av alder? Eller muligheten til å komme seg til steder der det går lite kollektivtransport? Eller hva med samholdet mellom ungdommen, der kanskje noen ikke har råd til å kjøpe sin egen sparkesykkel til flere tusen, men som nå har mulighet til å leie en?

Vil ikke det også bidra til at kjøpepresset blant ungdommen kan reduseres? Vil det ikke også være mer miljøvennlig å leie enn å kjøpe nytt? Og vil ikke det også bidra til mindre ulikheter mellom ungdommer som ønsker å henge sammen, når flere har tilgang til disse populære fremkomstmidlene?

Forstår frustrasjonen

Jeg forstår også frustrasjonen at elsparkesyklene til begge tilbyderne blir plassert steder der de ikke skal stå, som gjør at de sperrer for fotgjengere. Kan ikke flere bare bidra med å flytte de feilplasserte ut av veien, uavhengig hvilket merke det er på sparkesyklene?

Slik at det er et tilbud til de som ikke har råd til å kjøpe sine egne elsparkesykler, mindre kjøpepress og at skoleungdommen som henter inn disse sparkesyklene, som sin første sommerjobb, får et positivt møte med arbeidslivet.