LEGG INN DITT ARRANGEMENT NEDERST I ARTIKKELEN

Torsdag 21. september

MUSIKK

Oda Dahl & Anne Fagermo: En dobbeltkonsert med to dyktige artister du garantert får høre mer til! Nøtterøy kulturhus, Færder. Kl. 20:00

DIVERSE

Smultringfestivalen-23: Doughnut Economics. Bærekraftig byutvikling gjennom smultringøkonomi. Hvordan kan vi sammen skape en økonomi som sikrer livskvalitet for alle innenfor naturens tålegrenser? Foredrag og workshops. Slottsfjellmuseet, Tønsberg. Kl. 09:00

FNs internasjonale fredsdag: Leder for Vestfold Fredslag, Arne Rodvelt Olsen, vil holde foredrag med tittelen "Min vei til pasifismen - fra avvisning til engasjement". Samtale etter foredraget: Skal vi fortsette å forsøke å løse konflikter med våpenmakt? Arrangør er Vestfold Fredslag. Skaperverket kafé, Tønsberg. Kl. 18:30

Lørdag 23. september

MUSIKK

Jazzkafe: Kelly Dixon Quintet. Kelly Dickson er født i Nord Irland og bor nå i Sandefjord. Vi som har hørt henne før i Tønsberg Jazzklubb husker en energisk utstråling og god kontakt med publikum. Quality Hotel, Tønsberg. Kl. 13:30

SCENE

Machine de Cirque: Rørende, modig og morsomt! Du kan glede deg til både latter og spenning når det bærer i vei med illusjoner, sjonglering og heftige stunts. Nøtterøy kulturhus, Færder. Kl. 20:00

DIVERSE

Åpningsfest: Geitmyra Tønsberg - matkultursenter. Det blir stasjoner der barna kan gjøre, føle, se på og smake. Vi skal bruke alle sansene! Vi skal koke, presse, sylte, skjære, grave og røre. Farmannsveien 36, Tønsberg. Kl. 12:00

Søndag 24. september

MUSIKK

Musical highlights: Musikk og sang fra våre mest kjente og kjære musikaler. Søndre Slagen kirke, Tønsberg. Kl. 18:00

Ad Fontes: J.S. Bach. Programmet ved denne konserten vil vise spennvidden i Bachs komposisjoner fra de enkle «Geistliche Lieder» til den monumentale kantaten nr 148: «Bringet dem Herrn Ehre seines Namens» for fullt barokkorkester, kor og solister. Tønsberg domkirke, Tønsberg. Kl. 19:00

SCENE

Machine de Cirque: Rørende, modig og morsomt! Nøtterøy kulturhus, Færder. Kl. 18:00

DIVERSE

Søndagskafe: Koselig søndagskafé i maritime omgivelser. Tønsberg kystkultursenter. Tønsberg. Kl. 12:00

Dinodag: Dinoforsker Aubrey Jane Roberts fra Naturhistorisk museum i Oslo holder foredrag for barna. Vi graver ut skjeletter i sandkassa og setter sammen en gigantisk kopi av en Iguanodon! Boksalg og flere naturaktiviteter. Besøkssenter våtmark Ilene, Tønsberg. Kl. 12:00

RELIGIØST

Gudstjeneste: Høsttakkefest. Vi pynter kirken og takker Gud for alt som vokser og gror! Gudstjenesten ledes av sokneprest Inger Mangrud Bore og kantor Kristin Vold. Grønnsakssuppe i kirkerommet etter gudstjenesten. Offer til Misjonsprosjektet. Nøtterøy kirke, Færder. Kl. 11:00

Gudstjeneste: Det er søndagsskole og barna går til egen samling underveis i gudstjenesten. Prest Margrete Sellæg Moe og organist Marie Relling. Offer til Strømmestiftelsens arbeid og Biskop Parides Fredslandsby i Sør-Sudan. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Teie kirke, Færder. Kl. 11:00

Kveldsgudstjeneste: Sang, musikk og presentasjon av konfirmanter. Gudstjenesten ledes av sokneprest Tonje Røgeberg og kantor Ingunn Aas Andreassen. Takkoffer går til Menighetens barne -og ungdomsarbeid. Enkel kveldsmat i kirkerommet etter gudstjenesten. Tjøme kirke, Færder. Kl. 18:00

Gudstjeneste med dåp: Det blir utdeling av 6-års bok og sang av Skoppumkirkens barnekor. Prest Øystein Halling, kantor Ansgar Beste, trosopplærer Rahel Kapstad og kirketjener Cato Aas-Hidle. Offer til menighetens arbeid. Borre kirke, Horten. Kl. 11:00

Gudstjeneste: Konfirmantpresentasjon. Kapellan Lise Horn, kantor Åse Igland Berg og kirketjener Jan Ingar Hansen. Offer til KIA-Kristent Interkulturelt arbeid. Sentrumskirken, Horten. Kl. 11:00

Konfirmantpresentasjon: Vel møtt til gudstjeneste ved prest Dennis Larsen, organist Grigory Martyushenko og kirketjener Laila Bergsagel. På denne gudstjenesten blir de nye konfirmantene presentert i høytidelige musikalske omgivelser tryllet frem av damekoret Cantus Cordi fra Oslo. Offer til Søndagsskolen, Vestfold krets. Nykirke kirke, Horten. Kl. 11:00

Sprell levende gudstjeneste: Barnekoret deltar. Sokneprest Sjur Askjer samarbeider med barn som hjelpeprester og får besøk av hånd-dukken Jonas. Vi tar avskjed med Pål Weidemann, organist og korleder gjennom 29 år. Kirkesaft og kaffe. Husøy kirke, Tønsberg. Kl. 11:00

Gudstjeneste for små og store: Utdeling av 4-års bok. Prest Kari Stornes og trosopplærer Camilla Vestøl. Kantor Arnt Frode Strandskogen. Kirkesaft og kaffe. Søndre Slagen kirke, Tønsberg. Kl. 11:00

Gudstjeneste: Årets konfirmanter presenteres. Konfirmantjubilanter er spesielt invitert. Sokneprest Marie Pleym og kantor Maria Schorpen. Offer til menighetsarbeidet. Fon kirke, Tønsberg. Kl. 11:00

Familiegudstjeneste: Dåp og utdeling av bok til 4-åringer og 6-åringer! Gudstjenesten ledes av sokneprest Dagfinn Bugge, kateket Kristina Amundsen Nomme og kantor Tonny Krokengen. Offer til trosopplæringen i Sem sokn. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe. Sem kirke, Tønsberg. Kl. 11:00

Formiddagsmøte: Tale ved Torkjell Halvorsen. Heidi bidrar med sang, spill og dikt. Offer til lokal-menighetens arbeid. Bjerkely menighetssenter, Tønsberg. Kl. 11:00

Søndagsmøte: Ved Kjell Magne Baksaas. Kollekt til Granly skole. Granly kirke, Tønsberg. Kl. 11:00

Fellesskap og pizza: Felleskap om Guds ord på tvers av generasjonene! Vi spiser pizza sammen. Misjonshuset, Tønsberg. Kl. 11:15

Mandag 25. september

MUSIKK

Jan-Tore Saltnes: Fra Nordic Tenors! Gratis konsert. Dekkes av DKSS midler. Sem Aktivitetshus, Tønsberg. Kl. 11:00

DIVERSE

Tønsberg Al-Anon: Anonym selvhjelpsgruppe for deg med familie eller venner med et alkohol-/rusproblem. Midtløkken, Tønsberg. Kl. 18:30

Tirsdag 26. september

RELIGIØST

Pensjonisttreff: Andakt ved Hans Tore Leithe. "Høsttanker" ved Elisabeth Carlstedt. Bevertning og utlodning. Teie kirke, Færder. Kl. 11:00

Onsdag 27. september

DIVERSE

Hygge- og danseaften: Velkommen til alle! Kaffe og kaker. Sjølystsenteret, Færder. Kl. 18:00

RELIGIØST

Onsdagstreff: Lunsj og foredrag. Arkeolog og forfatter Jan Brendalsmo om middelalderkirkene i Tønsberg. Andakt ved Dag Litleskare. Torød kirkestue, Færder. Kl. 12:00

Temasamling: Tro i kriser. Hva skjer med troen når det virkelig vonde treffer livet vårt? Grete Yksnøy Martinsen formidler om hvordan de vanskelige dagene fortoner seg, og om man kan finne noe som bærer, også de dagene. Misjonshuset, Tønsberg. Kl. 19:00

Utstillinger & museum

TØNSBERG

Vallø og omegn historielag: Vårt lokalhistoriske museum er åpent hver søndag kl. 12-15. Gratis adgang. Velkommen! Carl 15. Gate 17.

Haugar Kunstmuseum: Omvisninger hver tirsdag og torsdag kl. 13. «Warhol og Munch» - utstillingen presenterer 14 verk av Andy Warhol og 11 av Edvard Munch. Utstillingen står til 28. januar 2024. Åpent tir.-ons. kl.11-16, tors. kl. 11-19, og fre. og søn. kl. 11-16. Graabrødregaten 17.

HER LEGGER DU INN ARRANGEMENTET DITT

Bruk dette skjemaet for å legge inn arrangementer i kalenderen.

Arrangementet vises ikke automatisk i oversikten under. Den oppdateres en gang i uken.

Vi bruker kalenderen til å lage «Hva Skjer» i papiravisa, og viser et utdrag i denne artikkelen. Galleri- og museumsoversikten kan kun leses i papiravisa hver torsdag.

I papirutgaven hver torsdag presenterer vi arrangementene inntil en uke før de finner sted.

Frist for å legge inn arrangementer er klokka 08.00 på tirsdag – to dager før papirutgaven.

Vil du ha det med i torsdagens avis, bør det være lagt inn i løpet av mandag.

SLIK BRUKER DU SKJEMAET

Skriv inn e-postadressen din. Dette for at du skal få en kvittering på innsendt arrangement.

Skriv inn navn på arrangementet. Eksempelvis årsmøte, forestilling, konsert, bridgekveld, etc.

Det er ikke mulig å legge inn frister for påmeldinger. Det må være et konkret arrangement, på en konkret dato.

Skrive noen ord om arrangementet.

Velg så en kategori på arrangementet, etter forslagene som ligger der.

Skriv inn hvor arrangementet er.

Velg kommune, sett dato og klokkeslett for starttid og sluttid, trykk send.

Merk at du skal legge inn arrangementet på den datoen det faktisk skjer. Vi sørger for at det kommer i avisa uken eller uken før arrangementet finner sted.

Vi ønsker å vise både store og små arrangementer av alle slag, så lenge de er åpne og interessante for flere.

Tønsbergs Blad står fritt til å redigere det som sendes inn. Avisen kan dele kalenderinformasjon videre med sine partnere, for eksempel reiseliv og offentlige etater.