En kommuneplan fornyes hvert fjerde år, altså en gang i hver valgperiode. Den omfatter egentlig ganske mye, men den delen det alltid blir politisk bråk om, er arealdelen. Eller sagt på en annen måte: Den delen av planen som sier hvordan det området kommunen består av, skal disponeres - forhåpentligvis til beste for innbyggerne.

Hvor skal det være boliger? Hvor skal det være næringsvirksomhet? Hvor skal det være landbruksjord, skog og friområder?

Det meste ligger selvfølgelig nokså fastlåst fra den ene fireårsperioden til den andre, og vil fortsette å gjøre det i overskuelig fremtid. Men de endringene som skjer kan oppleves dramatiske nok for dem som er berørt, og følelsene kan komme i kok. Derfor blir endringene gjerne mindre til slutt enn det som først blir antydet eller foreslått.

Få politikere trives særlig godt ansikt til ansikt med et fakkeltog utenfor rådhustrappen.

LES OGSÅ: Forrige gang investor Kristian Lundkvist ville bygge i Torødskogen, ble det bråk. Nå prøver han igjen

Færder er en liten kommune i utstrekning, litt under 100 kvadratkilometer. Det er litt mindre enn tidligere Tønsberg kommune og mindre enn en tredjedel av nye Tønsberg. Men innbyggertallet er etter norske forhold ganske stort, ca. 26.700 personer. Samtidig har særlig Nøtterøy et ganske stort og viktig landbruk, og rundt om i hele øykommunen ligger naturperler og bygningsmiljøer som mange synes er viktige å ta vare på.

Med andre ord: Det er trangt om plassen på øyene. Hva du enn gjør, er det noen som får det tett innpå seg. Enten det handler om fortetting på de indre, mer urbane delene av Nøtterøy, eller om boligbygging i skogen ved Torød. Derfor er det en uhyre krevende øvelse å finne balansen mellom vekst og vern i en kommune som Færder.

LES OGSÅ: Tomta har vært i John Petters families eie i 100 år. Nå ønsker byggefirmaet å legge til rette for boligutbygging

Kraftig befolkningsvekst er en utfordring, ikke bare når det gjelder miljø og arealpolitikk. På kort sikt er det også krevende økonomisk fordi skole- og barnehagetilbudet kommer under press. «Det er ingen menneskerett å bo på Nøtterøy» er det flere som har sagt når de har demonstrert mot utbygging på Borgheim Syd, Borgheim Vest, Bruabekken, Torød og fortetting på Teie. Sant nok. Men en kommune med stillstand eller tilbakegang i folketallet vil over lengre tid få en sammensetning av befolkningen som blir mer krevende, der andelen yrkesaktive går tilbake og andelen hjelpe- og pleietrengende eldre vil øke.

LES OGSÅ: Hit vurderer byggevarekjempen å flytte – men det er kommunen som eier tomta

Sammenslåing?

En slik utvikling kan føre til at politikerne på lengre sikt føler seg tvunget til å sette sammenslåing med Tønsberg på dagsordenen igjen. Mange på øyene vil være imot det og avfeie slike argumenter som skremselspropaganda. Men bynaboen i nord fremstår akkurat nå bedre rigget for fremtiden, med en gjennomsnittlig yngre befolkning og mer arealer til bolig- og næringsvekst, ihvertfall i Re-delen av kommunen.

LES OGSÅ:

Nærheten til Tønsberg definerer Færder mer enn mange på øyene liker å innrømme. Det hadde ikke bodd et femsifret antall mennesker på Nøtterøy og Tjøme hvis ikke Tønsberg hadde ligget der med sine arbeidsplasser. Det skaper befolkningspress, men er også en ressurs.

Tønsberg scorer høyt på attraktivitet blant norske byer, og det kommer også Færder til gode. Den urbane, velutdannede 30-åringen som har lyst til å bo og jobbe i Tønsberg, kan godt finne på å bosette seg i forstadsbebyggelsen på Nøtterøy, kanskje også få seg jobb på øyene.

LES OGSÅ: Øyfolket vil ha Vestfjordforbindelsen

Samtidig er det ikke bare de urbane kvalitetene som er tiltrekkende ved vårt område. Mange velger å flytte hit fordi de drømmer om huset med eplehage som de ikke har råd til å kjøpe i Oslo eller Bærum, og fordi de ønsker seg nærhet til sjø og skjærgård. Da er det viktig at det står noen eplehager igjen og at vi ikke bygger strandsonen sønder og sammen.