Det er søkt om ny hytte før på Hvasser-eiendommen - nå ber Breili politikerne ta saken

Hytta i Jørestrandveien er tegnet om, men Færder kommune varsler fortsatt avslag.