Har omprosjektert flere ganger for å få ja til å bygge nytt - men rakk det ikke før denne sommeren heller

Håpet var politisk behandling før sommeren for planene for fritidseiendommen i Jørestrandveien 70 på Hvasser. Slik gikk det ikke.