Gå til sidens hovedinnhold

Hvem har frekkhetens nådegave Eikbråten?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var nesten litt vanskelig å vite hvordan jeg skulle forholde meg til leserbrevet fra FrPs Ingar Eikbråten i Tønsbergs Blad. I leserbrevet sitt langer han ut mot Rødt og meg, fordi vi har fått gjennomslag for politikk som Eikbråten er enig i. Anklagene fra Eikbråten grenser til det absurde , men de kan ikke stå uimotsagt.

Jeg er glad for at vi er flere som er opptatt av å gi skoleungdom i Vestfold den gratis skoleskyssen de har krav på. Denne forskjellsbehandlingen ble jeg, som er innflytter til fylket, klar over gjennom medieoppslag og innspill fra innbyggere i fylket. Da jeg var så heldig å bli valgt inn i det hovedutvalget med ansvar for kollektivtrafikk i 2019 møtte jeg denne praksisen på nytt da vi skulle ta stilling til dispensasjonssøknaden. Dette gjorde vi i mars 2020 og allerede da ønsket jeg å avvikle denne ordningen, men det var vanskelig på så kort varsel og uten å ha satt av pengene til det. De som er mer opptatt etterrettelighet kan gå inn i protokollen og se at jeg allerede da fremmet forslag sammen med resten av posisjonen, om å se på mulighetene for gratis skoleskyss i hele fylket. Frp sitter også i utvalget, men fremmet ingen forslag den gangen. Å få politisk gjennomslag kan ta tid. I dette tilfellet trengte vi først å sette av pengene til gratis skoleskyss, og vi måtte gi administrasjonen tid til å endre praksis. Dermed begynte jeg å jobbe for at kostnaden ved innføring av gratis skoleskyss skulle legges inn i budsjettet for 2021, og dermed vedtas og gjelde fra skolestart høsten 2021.

I sitt innlegg påstår Eikbråten at Rødt har stjålet hans sak og argumenter, som han fremmet i oktober i fjor. Argumentene for å få gratis skoleskyss i hele Vestfold er åpenbare for alle som har god rettferdighetssans og kjennskap til gratisprinsippet i norsk skole. Mine argumenterer baserer seg på Rødts politikk og kunnskap om denne saken gjennom media og samtaler med innbyggere. Når Eikbråten kjenner igjen sine egne argumenter så kan det jo skyldes at han har tenkt på de samme tingene som meg. Det skjer i blant. Jeg kan forsikre Eikbråten om at jeg ikke har kjennskap til interne debatter i klagenemnda, og jeg startet altså kampen for gratis skoleskyss mer enn et halvt år før møtet der Eikbråten mener at jeg skulle ha «stjålet argumentene hans». Men jeg vet at skoleskyss har vært gjenstand for klager til fylkeskommunen, det fremgår av sakskart og protokoller i klagenemnda, som ligger åpne for alle på nett.

Kan det være at Eikbråten egentlig er litt misfornøyd med eget parti i denne saken? Frp har nemlig sittet i posisjon og styrt Vestfold fylkeskommune de siste åtte årene, uten at de har klart å innføre gratis skoleskyss i hele fylket. På slutten av 2020 foreslo, som riktig gjengitt, Frp å avvikle dispensasjonsordningen i utvalget. Det eneste problemet var at de ikke hadde satt av noen penger til dette. På det tidspunktet var budsjettforhandlingene rett rundt hjørnet, og jeg lovet i utvalget at Rødt skulle jobbe sammen med posisjonen, for å finne pengene til å innføre gratis skoleskyss. Vår administrasjon har regnet ut at kostnaden ved å innføre gratis skoleskyss vil være omtrent 6,5 millioner kroner, og det var også dette beløpet vi forhandlet med posisjonen om. Både MdG, SV, AP og SP ville finne pengene til å innføre gratis skoleskyss, og i vårt budsjett lå det inne nettopp 6,5 millioner kroner, øremerket dette formålet. I budsjettet som FrP la frem sammen med opposisjonen hadde de satt av 2 millioner. Altså under en tredjedel av pengene som skulle til. Alt dette kan ettergås i arkivene. Eikbråten påstår at Rødt har frekkhetens nådegave når vi tar æren for vårt eget arbeid. Informasjonen jeg har lagt frem i dette innlegget er lett å finne, så kan jo leseren selv se hvem av oss som egentlig har frekkhetens nådegave.

Jeg avslutter med å gjenta meg selv. Gratis skoleskyss for alle elever er helt fantastisk, og veldig på tide! FrP satt åtte år i posisjon i Vestfold uten å gjøre noe med saken, mens Rødt, sammen med AP, SV, SP g MdG brukte et drøyt år på å avvikle den 25 år gamle ordningen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.