Gå til sidens hovedinnhold

Hvilke politiske partier vil øke sykeligheten og helsekostnadene ved å innføre 5G og smarte byer? Og hvem går inn for å sette på bremsene?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

5G og AMS-målere vil gi høyere helsekostnader og bør stanses ifølge appeller fra leger og forskere! Hvorfor hører vi så lite om dette i Norge? Hvorfor er ikke politikere, men også leger her i landet mer opptatt av å vite hva disse bekymringer og advarsler handler om, hvilken forskning som finnes, og hvilke tiltak som nå må gjøres?

Rundt om i verden så holdes det nå medisinsk-faglige seminarer i regi av ulike helseorganisasjoner og -institusjoner, der budskapet er det samme:

* Helsevesenet må forberede seg på nye pasientgrupper med symptomer på mikrobølgesyke.
* Helsepersonell trenger opplæring i forebygging, diagnostisering og behandling.
* 5G og AMS-målere vil gi landet høyere helsekostnader.
* Helsepersonell i mange land anmoder nå sine stater om å utsette 5G-innføring inntil helsevirkningene er kartlagt.

Den østerrikske legeforeningen har jo for lengst utarbeidet grunnlagsmateriale, som seinere ble til det som i dag er den europeiske foreningen for miljø-medisinere (EUROPAEM) sine retningslinjer, forfattet av 15 forskere fra 7 land «EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme», (dansk oversettelse).

Dr. Anthony Miller, professor emeritus ved Universitetet i Toronto, og rådgiver for IARC, WHOs kreftforskningsinstitutt har sagt; «Mange forskere over hele verden tror nå at radiofrekvent stråling bør være hevet til fareklasse1, kreftfremkallende for mennesker, på samme liste som sigaretter, røntgenstråler, og asbest.»

I Toronto har de nå sagt nei til et smartby-prosjekt som Google skulle kjøre i byen. Det ble ganske enkelt for "smart" og for mye trådløst. Så hvorfor får vi ikke slik folkeopplysning her i landet? Det vi i stedet får høre er hvor "smart" og nødvendig det er med digitaliseringen, og at dette krever at vi alle må være «oppkoblet» til enhver tid via trådløse nettverk, smarte telefoner, i smarte hus og snart smarte byer.

At våre myndigheter nå tillater 5G uten noen som helst betenkeligheter og uten at det forlanges noen konsekvensanalyser må regnes som enda et eksperiment på folks helse i tillegg til allerede utrullet AMS, smarte strømmålere. Dette vil på sikt, ifølge forskning som nå finnes, medføre høyere helse-kostnader og unødige lidelser for befolkningen, og er en miljø-trussel vi ikke lenger må overse. Jeg tror politikere ikke vet nok, og at de nå må sette bremsene på før det er for sent. Men er det vilje til det? Bedre føre-var enn etter snar!

Kommentarer til denne saken