Hvis publikum skulle slippes inn: Vil kreve navnelister og streng kontroll

Føring av navnelister og skjerpet kontroll er blant tiltak man måtte gjennomført om man i dag skulle forsøke å slippe inn publikum på Jarlsberg Travbane. Og til syvende og sist ville det være opp til kommuneoverlegen å gi sin godkjennelse.